Maatschap H.J. Haarhuis en N.H.H. Haarhuis te Geesteren


Publicatiedatum:
21 december 2017
Type:
natuurbeschermingsvergunning
Locatie:
Tubbergen (Gemeente)
Termijn:
22 december 2017 - 2 februari 2018
Downloads:

Op 6 maart 2017 ontvingen wij een aanvraag van Maatschap H.J. Haarhuis en N.H.H. Haarhuis voor een vergunning Wet natuurbescherming. De vergunning is aangevraagd voor de locatie Kotkampsweg 12 in Geesteren, gemeente Tubbergen.

Gedeputeerde Staten hebben de vergunning in overeenstemming met de aanvraag verleend.

Ten aanzien van het ontwerpbesluit zijn zienswijzen naar voren gebracht. Het definitieve besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf twee werkdagen na bekendmaking gedurende zes weken ter inzage bij de provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle en in het gemeentehuis van de gemeente Tubbergen. Wanneer u de documenten in het provinciehuis wilt inzien dan vragen wij u een afspraak te maken. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. U kunt hiervoor telefoonnummer 038 499 76 20 bellen.

In het besluit kunt u lezen over de mogelijkheid voor het indienen van beroep.

Nadere inlichtingen: team Vergunningverlening, 038 499 76 20.