C.A.V. Den Ham


Publicatiedatum:
22 december 2017
Type:
omgevingsvergunning
Locatie:
7683bl (Postcode)

Gedeputeerde staten van Overijssel delen mee dat zij op 15 december 2017 een aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen van C.A.V. "Den Ham". De aanvraag gaat over een nieuwe stoomketel voor de locatie Dorpsstraat 68 te Den Ham. Inlichtingen Nadere inlichtingen: 038 499 76 00.