Ennatuurlijk B.V


Publicatiedatum:
21 december 2017
Type:
natuurbeschermingsvergunning
Locatie:
7547tc (Postcode)
Termijn:
22 december 2017 - 2 februari 2018
Downloads:

Op 1 december 2016 ontvingen wij een aanvraag van Ennatuurlijk B.V. voor een vergunning Natuurbeschermingswet. De vergunning is aangevraagd voor de locatie Marssteden 35 in Enschede, gemeente Enschede. Gedeputeerde Staten hebben de vergunning in overeenstemming met de aanvraag verleend. Ten aanzien van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Het definitieve besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit. De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf twee werkdagen na bekendmaking gedurende zes weken ter inzage bij de provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle. Wanneer u de documenten in het provinciehuis wilt inzien dan vragen wij u een afspraak te maken. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. U kunt hiervoor telefoonnummer 038 499 76 20 bellen. Het besluit wordt daarnaast ook gepubliceerd op onze website www.overijssel.nl/loket/kennisgeving. In het besluit kunt u lezen over de mogelijkheid voor het indienen van beroep. Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 499 76 20.