Woningstichting De Veste


Publicatiedatum:
20 december 2017
Type:
natuurbeschermingsvergunning
Locatie:
7731ta (Postcode)
Termijn:
20 december 2017 - 31 januari 2018
Downloads:

Gedeputeerde Staten delen mee dat zij hebben besloten een ontheffing van het Ministerie van Economische Zaken van 16 juni 2017 met kenmerk FF/75C/2016/0453 aan Woningstichting De Veste aan te passen. De ontheffing en de daarbij behorende stukken zijn tot 31 januari 2018 in te zien op http://www.overijssel.nl/loket/bekendmakingen, Het besluit is verzonden op 19 december 2017 en belanghebbenden kunnen bezwaar indienen tot 31 januari 2018. Nadere inlichtingen: 038 499 76 20.