Maatschap K. Mijnheer en J.H. Mijnheer-Veerman


Publicatiedatum:
14 december 2017
Type:
natuurbeschermingsvergunning
Locatie:
7954ph (Postcode)
Termijn:
15 december 2017 - 26 januari 2018
Downloads:

Op 25 juli 2017 ontvingen wij een aanvraag van Maatschap K. Mijnheer en J.H. Mijnheer-Veerman voor een vergunning Wet natuurbescherming. De vergunning is aangevraagd voor de locatie Koezenkooiweg 2 in Rouveen, gemeente Staphorst. Gedeputeerde Staten hebben het voornemen de vergunning in overeenstemming met de aanvraag te verlenen. De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf twee werkdagen na bekendmaking zes weken ter inzage bij de provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle. Wanneer u de documenten in het provinciehuis wilt inzien dan vragen wij u een afspraak te maken. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. U kunt hiervoor telefoonnummer 038 499 76 20 bellen. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB in Zwolle. Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 499 76 20.