Maatschap Stamsnijder - Doodsweg 3 in Bornerbroek


Publicatiedatum:
15 december 2017
Type:
natuurbeschermingsvergunning
Locatie:
7627nm (Postcode)
Termijn:
15 december 2017 - 26 januari 2018
Downloads:

Vergunning wet natuurbescherming
Op 24 juli 2017 ontvingen wij een aanvraag van Maatschap Stamsnijder voor een vergunning Wet natuurbescherming.  De vergunning is aangevraagd voor de locatie Doodsweg 3 in Bornerbroek, gemeente Almelo.

Gedeputeerde Staten hebben de vergunning in overeenstemming met de aanvraag verleend.

Ten aanzien van het ontwerpbesluit zijn zienswijzen naar voren gebracht.
Het definitieve besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf twee werkdagen na bekendmaking gedurende zes weken ter inzage bij de provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle en in het gemeentehuis van de gemeente Almelo. Wanneer u de documenten in het provinciehuis wilt inzien dan vragen wij u een afspraak te maken. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. U kunt hiervoor telefoonnummer 038 499 76 20 bellen. Het besluit wordt daarnaast ook gepubliceerd op onze website www.overijssel.nl/loket/kennisgeving.

In het besluit kunt u lezen over de mogelijkheid voor het indienen van beroep.

Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 499 7620.