Subsidieplafonds

Gepubliceerd op 1 oktober 2019

Wij stellen jaarlijks voor onze subsidieregelingen subsidieplafonds vast. Een subsidieplafond is het bedrag dat voor een regeling beschikbaar is voor een bepaalde periode, meestal een jaar. Als dit bedrag is uitgegeven dan kunnen wij geen subsidie meer verlenen.

Hier vindt u het subsidieplafond voor het jaar 2019

In het onderstaande document staan de actuele bedragen voor 2019. De bedragen verwijzen naar de paragrafen in het Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel 2017.

Download de vastgestelde subsidieplafonds voor 2019 (docx, 52 kB)

Aan de rechterkant kunt u het subsidieplafond van 2018 downloaden.

Heeft u vragen of wilt u een eerder jaar raadplegen, stuur dan een mail naar: subsidie@overijssel.nl.