Subsidieplafonds

Gepubliceerd op 18 september 2018

Wij stellen jaarlijks voor onze subsidieregelingen subsidieplafonds vast. Een subsidieplafond is het bedrag dat voor een regeling beschikbaar is voor een bepaalde periode, meestal een jaar. Als dit bedrag is uitgegeven dan kunnen wij geen subsidie meer verlenen.

Hier vindt u het subsidieplafond voor het jaar 2018

In het onderstaande document staan de actuele bedragen voor 2018. De bedragen verwijzen naar de paragrafen in het Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel 2017.

Download de vastgestelde subsidieplafonds voor 2018 (pdf, 194 kB)

Aan de rechterkant kunt u het subsidieplafond van 2017 downloaden.

Heeft u vragen of wilt u een eerder jaar raadplegen dan kunt u contact opnemen met het Subsidieloket door een mail te sturen naar: subsidie@overijssel.nl.