Subsidieplafonds

Gepubliceerd op 17 oktober 2017

De provincie Overijssel stelt jaarlijks voor haar subsidieregelingen subsidieplafonds vast. Een subsidieplafond is het bedrag dat voor een regeling beschikbaar is voor een bepaalde periode, meestal een jaar. Als dit bedrag is besteed, kan de provincie geen subsidie meer verlenen.

Hier vindt u de subsidieplafonds voor het jaar 2017

In het onderstaand document staan de actuele bedragen voor 2017. De bedragen verwijzen naar de paragrafen in het Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel 2017.

Download de vastgestelde subsidieplafonds voor 2017. (pdf, 170 kB)

Aan de rechterkant kunt u de subsidieplafonds van de voorgaande jaren downloaden.