Subsidieplafonds

Gepubliceerd op 5 november 2018

Wij stellen jaarlijks voor onze subsidieregelingen subsidieplafonds vast. Een subsidieplafond is het bedrag dat voor een regeling beschikbaar is voor een bepaalde periode, meestal een jaar. Als dit bedrag is uitgegeven dan kunnen wij geen subsidie meer verlenen.

Hier vindt u het subsidieplafond voor het jaar 2018

In het onderstaande document staan de actuele bedragen voor 2018. De bedragen verwijzen naar de paragrafen in het Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel 2017.

Download de vastgestelde subsidieplafonds voor 2018 (pdf, 184 kB)

Aan de rechterkant kunt u het subsidieplafond van 2017 downloaden.

Heeft u vragen, of wilt u een eerder jaar raadplegen, stuur dan een mail naar: subsidie@overijssel.nl.