Subsidieplafonds

Gepubliceerd op 16 maart 2018

De provincie Overijssel stelt jaarlijks voor haar subsidieregelingen subsidieplafonds vast. Een subsidieplafond is het bedrag dat voor een regeling beschikbaar is voor een bepaalde periode, meestal een jaar. Als dit bedrag is uitgegeven dan kan de provincie geen subsidie meer verlenen.

Hier vindt u het subsidieplafond voor het jaar 2018

In het onderstaande document staan de actuele bedragen voor 2018. De bedragen verwijzen naar de paragrafen in het Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel 2017.

Download de vastgestelde subsidieplafonds voor 2018 (pdf, 160 kB)

Aan de rechterkant kunt u de subsidieplafonds van de voorgaande jaren downloaden.