Staatssteun (kennisgeving)

Gepubliceerd op 6 oktober 2017

Kennisgevingen staatssteun

Hieronder vindt u incidentele subsidies die wij hebben verleend onder toepassing van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) en de Landbouwvrijstellingsverordening (LVV). Wij zijn dit verplicht op basis van artikel 9 van de AGVV en artikel 9 van de LVV.

Alle subsidies die verleend zijn op basis van een specifieke subsidieregeling kunt u vinden in het Openbaar subsidieregister.

De subsidies zijn verleend op grond van regelingen in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011, Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 of de Algemene Subsidieverordening 2005.

De verleende subsidies staan gerangschikt per regeling en per jaar.

Verleningen onder toepassing van de AGVV

2017

2016

Verleningen onder toepassing van de LVV

2017


Meer informatie over transparantie en staatssteun