Staatssteun (kennisgeving)

Gepubliceerd op 4 januari 2018

Kennisgevingen staatssteun

Hieronder vindt u incidentele subsidies die wij hebben verleend onder toepassing van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) en de Landbouwvrijstellingsverordening (LVV). Wij zijn verplicht dit te publiceren op basis van artikel 9 van de AGVV en artikel 9 van de LVV.

Onderstaande subsidies zijn verleend op grond van de subsidieregelingen in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011, het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 of de Algemene Subsidieverordening 2005 (ASV). Ze staan gerangschikt per staatssteunregeling en per jaar.

Meer informatie

Website Europa decentraal: staatssteun-transparantie

Overige subsidieverleningen

In het Openbaar subsidieregister vindt u een overzicht van alle subsidies die verleend zijn op basis van de ASV of een specifieke subsidieregeling.

Verleningen onder toepassing van de AGVV

Verleningen onder toepassing van de LVV

2017

2016

2017