Staatssteun (kennisgeving)

Gepubliceerd op 31 juli 2019

Kennisgevingen staatssteun

Hieronder vindt u subsidies die wij hebben gegeven op basis van de Europese staatssteunregels: de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) en de Landbouwvrijstellingsverordening (LVV). Wij zijn verplicht deze subsidies te publiceren op basis van artikel 9 van de AGVV en artikel 9 van de LVV.

Onderstaande subsidies zijn aangevraagd op basis van onze subsidieregelingen in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011, het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 of de Algemene Subsidieverordening 2005 (ASV). Ze staan op volgorde van staatssteunregeling en jaar.

Meer informatie

Website Europa decentraal: staatssteun-transparantie

Overige subsidieverleningen

In het Openbaar subsidieregister vindt u een overzicht van alle subsidies die verleend zijn.

Verleningen onder toepassing van de AGVV

2019

2018

2017

2016

Verleningen onder toepassing van de LVV

2017