Openbaar subsidieregister en Evaluatieregister subsidies

Gepubliceerd op 21 augustus 2019

In het Subsidieregister kunt u lezen hoeveel subsidies wij per subsidieregeling hebben gegeven. In het register vindt u ook de naam en woonplaats van de aanvrager en voor welk project de subsidie is gegeven.

Openbaar subsidieregister

In dit document vindt u alle subsidies die zijn verstrekt. De lijst wordt regelmatig bijgewerkt.

Heeft u vragen stuur dan een mail naar: subsidie@overijssel.nl.

Evaluatie subsidies

Sinds 1 januari 2015 evalueert de provincie Overijssel alle subsidieregelingen minstens op niveau 1. Niveau 1 geeft inzicht in de rechtmatigheid van de uitgekeerde subsidie door middel van prestatieverantwoording.

Evaluaties van de provincie zijn vooral gericht op grotere processen zoals het evalueren van beleid. Subsidieregelingen maken hier vaak onderdeel van uit.

Voor meer informatie over evaluaties, of als u wilt weten wat de uitkomsten van een evaluatie zijn, kunt u contact op nemen met beleidsinformatie@overijssel.nl.