Openbaar subsidieregister en Evaluatieregister subsidies

Gepubliceerd op 16 oktober 2018

In het Subsidieregister kunt u lezen hoeveel subsidies wij per subsidieregeling hebben gegeven. In het register vindt u ook de naam en woonplaats van de aanvrager en voor welk project de subsidie is gegeven.

In het Evaluatieregister subsidies kunt u lezen welke subsidieregelingen na sluiting beoordeeld worden op hun nut. Er wordt gekeken of onze doelen die we met de regeling wilden bereiken zijn gehaald.

Openbaar subsidieregister

In dit document vindt u alle subsidies die zijn verstrekt. Periodiek wordt de lijst bijgewerkt.

Het subsidieregister is vanaf 2015 ook als open data (ODS) te downloaden.

Heeft u vragen over het register stuur dan een mail naar: subsidie@overijssel.nl.

Evaluatieregister subsidies

In dit document vindt u de onderzochte subsidieregelingen vanaf 2013. De lijst wordt regelmatig bijgewerkt.

Heeft u vragen over het evaluatieregister stuur dan een mail naar: beleidsinformatie@overijssel.nl.