Openbaar subsidieregister en Evaluatieregister subsidies

Gepubliceerd op 2 oktober 2017

Hier vindt u het Subsidieregister waarin u kunt lezen welke subsidies de provincie heeft verstrekt en het Evaluatieregister subsidies waarin u kunt lezen welke subsidieregelingen zijn geëvalueerd.

Subsidieregister

In dit document vindt u alle subsidies die zijn verstrekt. Elk kwartaal wordt de lijst aangevuld.

Rechts kunt u de Subsidieregisters van de voorgaande jaren downloaden.
Het subsidieregister is vanaf 2015 ook als open data (ODS) te downloaden.

Heeft u vragen over het register dan kunt u contact opnemen met het Subsidieloket door een mail te sturen naar: subsidie@overijssel.nl.

Evaluatieregister subsidies

In dit document leest u welke subsidieregelingen zijn geëvalueerd. Jaarlijks wordt de lijst aangevuld met de nieuwe evaluaties. Evaluaties die vanaf het jaar 2013 zijn uitgevoerd zijn opgenomen in het overzicht.

Vragen over het evaluatieregister kunt u stellen door een mail te sturen naar: beleidsinformatie@overijssel.nl.