Openbaar subsidieregister en Evaluatieregister subsidies

Gepubliceerd op 26 juli 2018

In het Subsidieregister kunt u lezen hoeveel subsidies wij per subsidieregeling hebben gegeven. In het register vindt u ook de naam en woonplaats van de aanvrager en voor welk project de subsidie is gegeven.

In het Evaluatieregister subsidies kunt u lezen welke subsidieregelingen na sluiting beoordeeld worden op hun nut. Er wordt gekeken of onze doelen die we met de regeling wilden bereiken zijn gehaald.

Openbaar subsidieregister

In dit document vindt u alle subsidies die zijn verstrekt. Periodiek wordt de lijst bijgewerkt.

Rechts kunt u het Subsidieregister van 2017 downloaden. Het subsidieregister is ook als open data (ODS) te downloaden.

Heeft u vragen over het register of wilt u een eerder jaar raadplegen dan kunt u contact opnemen met het Subsidieloket door een mail te sturen naar: subsidie@overijssel.nl.

Evaluatieregister subsidies

In dit document vindt u de onderzochte subsidieregelingen vanaf 2013. De lijst wordt regelmatig bijgewerkt.

Vragen over het evaluatieregister kunt u stellen door een mail te sturen naar: beleidsinformatie@overijssel.nl.