Indienen tussenrapportage, wijzigings- en vaststellingsverzoek

Gepubliceerd op 17 oktober 2017

Inleiding

Voor het indienen van een wijzigingsverzoek, tussenrapportage of een vaststellingsverzoek (eindverantwoording) zijn digitale formulieren beschikbaar. Deze kunt u voor bijna alle subsidies gebruiken. Lees hieronder welk formulier u het beste kunt gebruiken.
Helemaal onderaan deze pagina vindt u specifieke formulieren voor vervallen of ingetrokken subsidieregelingen.

Een directe link naar de formulieren vindt u aan de rechterzijde van deze pagina.

Let op: voor het Europese subsidieprogramma POP3 geldt een andere werkwijze. Alle informatie daarover vindt u via het linkje aan de rechterkant van deze pagina.

Direct naar de digitale formulieren

Wilt u een formulier tussentijds opslaan dan moet u inloggen met uw eigen DigiD of eHerkenning (niveau EH2). Meer informatie vindt u op de pagina van het klantportaal MijnOverijssel.

Voortgang en voorschotten POP3

Algemene voortgangsformulieren en formulier Bijlagen nasturen

U wilt een wijziging en/of een voorschot aanvragen

Maak gebruik van het formulier Indienen wijzigingsverzoek. U kunt eventuele bewijsstukken als bijlagen uploaden in het formulier.

Een wijziging aanvragen

Als er iets verandert in uw project of in de activiteiten dan moet u dit aan ons melden. Een paar voorbeelden zijn: een wijziging in de activiteit(en), ontbinding van de rechtspersoon of uitloop van de werkzaamheden. U kunt ook van dit formulier gebruik maken als u de verantwoording niet op tijd af krijgt. In het formulier beschrijft u wat er wijzigt.

Wij sturen u binnen 8 weken een brief. Hierin staat of wij wel of niet akkoord gaan met de wijziging.

Een voorschot aanvragen

Als er in de verleningsbeschikking niets gezegd is over voorschotten dan kunt u een voorschot aanvragen door gebruik te maken van dit wijzigingsformulier. Vaak moet u een bewijs van de gemaakte kosten meesturen. Gebruikelijk is dat wij niet meer dan 90% bevoorschotten.
Let op: het is niet altijd mogelijk een voorschot te ontvangen.

Is uw bankrekening tussentijds gewijzigd?

U kunt dit formulier ook gebruiken als u alleen een wijziging van uw bankrekeningnummer wilt doorgeven. Stuur dan een bewijs van bankrekening mee.

U wilt een tussenrapportage indienen

Maak gebruik van het formulier Indienen tussenrapportage. U kunt de tussenrapportage als bijlage uploaden in het formulier.

Een tussenrapportage indienen

Als uw project langer dan een jaar duurt dan vragen wij om één of meerdere tussenrapportages. In een tussenrapportage geeft u aan hoe het gaat met uw project. U beschrijft wat u al heeft gedaan en wat u nog gaat doen. Bij subsidies vanaf € 125.000,- geeft u ook een overzicht van de gemaakte kosten.

Vaak koppelen wij een voorschot aan het indienen van een tussenrapportage. U kunt in het formulier aangeven of u ook een voorschot wilt ontvangen.

Wij sturen u binnen 8 weken een brief. Hierin staat of wij wel of niet akkoord gaan met de tussenrapportage en het eventuele gevraagde voorschot.

U wilt een eindverantwoording indienen

Maak gebruik van het formulier Verzoek tot vaststelling. U kunt de gevraagde stukken als bijlagen uploaden in het formulier.

Een verzoek tot vaststelling indienen

Nadat uw project is afgelopen moet u in de meeste gevallen een eindverantwoording overleggen. In de verleningsbeschikking staat welke documenten u moet meesturen.

Wij hebben 22 weken de tijd om uw subsidie vast te stellen. Vaak hebben wij minder tijd nodig.

Lees meer over de verantwoording en vaststelling.

U wilt bijlagen nasturen

Maak bij voorkeur gebruik van het formulier Bijlagen nasturen om stukken na te sturen. In het formulier stellen wij u enkele korte vragen over uw aanvraag. Bijvoorbeeld zaaknummer en projectnaam. Dit vragen wij zodat wij uw verzoek sneller kunnen afhandelen.

Bent u vergeten stukken mee te sturen?

Het kan zijn dat u bij het indienen van de tussenrapportage, de wijziging of de vaststelling geen bijlagen beschikbaar had of u bent vergeten deze te uploaden in het formulier. U kunt deze stukken altijd nasturen met behulp van dit formulier ook als u (nog) niet over een zaaknummer beschikt.

Specifieke voortgangs- en vaststellingsformulieren voor vervallen of ingetrokken regelingen

Zoekt u een voortgangs- of vaststellingsformulier voor een vervallen of ingetrokken regeling?

Vragen wij in de verleningsbeschikking om een specifiek formulier dan kunt u die hier vinden.

Staat het document dat u zoekt er niet bij? Neem dan contact op met het subsidieloket, telefoon 038 499 8380. Bereikbaar tijdens kantooruren.