ASV aanvraag

Gepubliceerd op 17 juni 2019

Wat is een ASV aanvraag?

Dit zijn aanvragen die niet passen binnen een subsidieregeling maar wel binnen één van onze doelen uit het document 'Samen bouwen aan Overijssel : coalitieakkoord 2019-2023' (pdf, 2 MB). De subsidie kan alleen onder voorwaarden verleend worden op basis van:

Let op: een aanvraag leidt niet automatisch tot een positief besluit. Als wij vinden dat uw project niet voldoet of als er geen budget beschikbaar is, dan wordt de subsidie geweigerd.

Hoe kunt u een ASV subsidie aanvragen?

Gebruik het aanvraagformulier ASV aanvraag om de subsidie aan te vragen

Het digitale aanvraagformulier kunt u vinden onder het kopje 'Direct aanvragen' op deze pagina.
Als u het formulier tussentijds wilt opslaan dan kunt u inloggen met uw eigen DigiD of met eHerkenning (voor organisaties, minimaal niveau EH2). Als u hier geen gebruik van wilt maken kies dan voor de inlogoptie 'geen van beide' en vul het formulier in één keer in.

Welke documenten vragen wij u mee te sturen?

  • Een projectplan (alleen als u dat heeft).
  • Een begroting en dekkingsplan. Als hulpmiddel kunt u ons Microsoft Excel bestand 'Format begroting' gebruiken dat u kunt vinden onder het kopje 'Downloads'.
  • Een bewijs van bankrekeningnummer als u niet eerder subsidie van ons heeft ontvangen.
  • Verleningsbrieven als uw organisatie eerder de-minimissteun heeft ontvangen (indien van toepassing en alleen als u de steun niet van ons heeft ontvangen).
  • Een samenwerkingsverklaring van de samenwerkende partijen (indien van toepassing).
  • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons 'voorbeeld Machtiging' dat u op deze pagina kunt downloaden.

U kunt maximaal 100 MB aan bijlagen uploaden in het formulier. Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint.