ASV aanvraag

Gepubliceerd op 18 september 2017

Subsidieaanvragen die niet passen binnen een subsidieregeling kunnen onder voorwaarden verleend worden op basis van de Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005 (ASV) en hoofdstuk van 1 van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 (Ubs). Dit noemen wij een ASV aanvraag.
Bij ASV aanvragen is er sprake van een incidentele subsidie: de subsidie kan dan eenmalig verleend worden voor een bepaald project.

Een aanvraag leidt niet automatisch tot een positieve beschikking. Als Gedeputeerde Staten besluiten dat uw project niet voldoet of als er geen budget beschikbaar is dan wordt de subsidie geweigerd.

Gebruik het formulier ASV aanvraag om subsidie aan te vragen.

Bijlagen die u moet meesturen zijn:

  • Een projectplan.
  • Een begroting en dekkingsplan. Als hulpmiddel kunt u ons Exceldocument 'Format begroting' gebruiken dat u rechts op deze pagina kunt downloaden.
  • Een bewijs van bankrekening (indien van toepassing).
  • Verleningsbrieven (alleen van toepassing voor organisaties die eerder de-minimissteun hebben ontvangen).
  • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons voorbeeld Machtiging (docx, 16 kB).

NB: U kunt een formulier alleen tussentijds opslaan door gebruik te maken van uw eigen DigiD of met behulp van eHerkenning (niveau EH2). Als u hier geen gebruik van maakt vult u het formulier dan in 1 keer in.