ASV aanvraag

Gepubliceerd op 2 maart 2018

Wat is een ASV aanvraag?

Dit zijn aanvragen die niet passen binnen een subsidieregeling maar wel binnen één van de provinciale doelen. Ze kunnen dan onder voorwaarden verleend worden op basis van de Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005 (ASV) en hoofdstuk van 1 van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 (Ubs). De subsidie kan dan éénmalig verleend worden voor een bepaald project.

Let op: een aanvraag leidt niet automatisch tot een positief besluit. Als wij vinden dat uw project niet voldoet of als er geen budget beschikbaar is, dan wordt de subsidie geweigerd.

Hoe kunt u een ASV subsidie aanvragen?

Gebruik het aanvraagformulier ASV aanvraag om de subsidie aan te vragen

Het digitale aanvraagformulier kunt u vinden onder het kopje 'Direct aanvragen' op deze pagina.
Als u het formulier tussentijds wilt opslaan dan kunt u inloggen met uw eigen DigiD of met behulp van eHerkenning (voor organisaties, minimaal niveau EH2). Als u hier geen gebruik van wilt maken vul dan het formulier in 1 keer in.

Welke documenten vragen wij u mee te sturen?

  • Een projectplan (als u dat heeft).
  • Een begroting en dekkingsplan. Als hulpmiddel kunt u ons Microsoft Excel bestand 'Format begroting' gebruiken dat u rechts op deze pagina kunt downloaden.
  • Een bewijs van bankrekeningnummer als u nog niet eerder subsidie heeft ontvangen van de provincie.
  • Als u dat beschikbaar heeft een samenwerkingsverklaring van de samenwerkende partijen (alleen als er sprake is van een samenwerkingverband).
  • Verleningsbrieven (alleen van toepassing voor organisaties die eerder de-minimissteun hebben ontvangen).
  • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons 'voorbeeld Machtiging' dat u op deze pagina kunt downloaden.

U kunt maximaal 100 MB aan bijlagen uploaden in het formulier. Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint.