Bezwaar, klacht, schadeclaim

Gepubliceerd op 5 november 2014

Informatie nodig?

Bel met 038 499 9305.

Klacht of bezwaar indienen

U kunt een klacht zowel schriftelijk als mondeling indienen. Een bezwaarschrift moet u schriftelijk indienen.

Het adres is:
Gedeputeerde Staten van Overijssel
t.a.v. team Juridische Zaken
Postbus 10078
8000 GB Zwolle