Bezwaar, klacht, informatie of schade

Gepubliceerd op 20 april 2018

Informatie nodig?

Bel met telefoonnummer: 038 499 93 15

Klacht of bezwaar indienen?

U kunt een klacht zowel schriftelijk als mondeling indienen. Een bezwaarschrift moet u schriftelijk indienen.

Het adres is:
Gedeputeerde Staten van Overijssel
t.a.v. team Juridische Zaken
Postbus 10078
8000 GB Zwolle