Verzoeken om informatie (WOB verzoek)


Voor wie

Iedereen kan aan de provincie vragen om documenten openbaar te maken over een bestuurlijke aangelegenheid.

Wat

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt dat u aan de provincie kunt vragen om informatie waar de provincie over gaat.

Waarvoor

De provincie maakt heel veel informatie uit zichzelf bekend. Bijvoorbeeld via het Internet, persberichten, folders en brochures, advertenties in de krant, voorlichtingsbijeenkomsten. Als u dit onvoldoende vindt, kunt u bij de provincie om informatie vragen.

Overheidsinformatie is openbaar, tenzij de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te worden gemaakt. Dan krijgt u die informatie niet.

Voorwaarden

Hier leest u hoe u zo’n verzoek kunt doen. Ook leest u wat u kunt doen als u de gevraagde informatie niet, of maar een deel daarvan, ontvangt, en waarom dat zo is.

De tekst van deze pagina is algemene voorlichting, en geeft alleen de hoofdlijnen weer. U kunt aan deze tekst geen rechten ontlenen.

Wat u moet weten

Vraag of contact

Luttenbergstraat 2
8012 EE Zwolle

Open: ma - vrij 9.00 uur - 17.00 uur

Telefoon: 038 499 88 99

Meer contactgegevens via de pagina contact.