Gepubliceerde beslissingen op Wob-verzoeken


Wob-verzoek

Een ieder kan een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) doen om documenten openbaar te maken over een bestuurlijke aangelegenheid. Op deze pagina vindt u de ingediende Wob-verzoeken en onze beslissingen op deze Wob-verzoeken.

Wob-verzoeken

Wilt u de bij het Wob-besluit openbaar gemaakte documenten ontvangen?

U kunt een mail sturen naar postbus@overijssel.nl met een verwijzing naar het Wob-verzoek en het zaaknummer.