Verkenningen Ontwikkelopgave EHS/Natura 2000

Gepubliceerd op 8 december 2016

Banner Samen werkt beter

Om een inschatting te maken van de uit te voeren maatregelen, effecten en kosten voor de realisatie van de Ontwikkelopgave EHS/Natura 2000, wordt in alle gebieden een verkenning uitgevoerd. De verkenningen zijn in 2014 gestart en voor bijna alle gebieden afgerond.

Op deze pagina vindt u de resultaten. De genoemde maatregelen en kostenramingen zijn schattingen voor een globale begroting. Economische ontwikkelingen, vervolgonderzoek en ontwikkelingen op ecologisch gebied en de vastgoedmarkt zullen deze eerste verkenningen nog beïnvloeden:

De verkenning levert een programma van eisen als beslisdocument op met:

  • doelen, opgaven en belangen in het gebied;
  • een (beknopte) analyse van de kansen en knelpunten;
  • mogelijke oplossingsrichtingen.

Ook wordt beschreven met welke voorwaarden in het gebied rekening moet worden gehouden. De verkenning geeft aan hoe de aanpak in de volgende fase er (het beste) uit kan zien.

Inmiddels zijn de volgende verkenningen:

- Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek (pdf, 3,3 MB)

- Bergvennen & Brecklenkampse Veld (pdf, 2,3 MB)

- Boetelerveld (pdf, 3,1 MB)

- Buurserzand & Haaksbergerveen (pdf, 13 MB)

- De Ruiten (pdf, 1 MB)

- Dinkelland deelgebied Dinkeldal (pdf, 1,5 MB) (bijlage 1 (pdf, 3,7 MB), bijlage 2 (pdf, 4,6 MB), bijlage 3 (pdf, 4,1 MB))

- Dinkelland deelgebied Punthuizen/Stroothuizen (pdf, 2 MB)

- Engbertsdijksvenen (pdf, 3,2 MB)

- IJsseluiterwaarden (pdf, 2,6 MB)

- Ketelmeer & Vossemeer (pdf, 388 kB)

- Landgoederen Oldenzaal (pdf, 835 kB)

- Lemselermaten (pdf, 1,9 MB)

- Lonnekermeer (pdf, 1,8 MB)

- Reestdal (pdf, 338 kB)

- Sallandse Heuvelrug (westflank) (pdf, 2,1 MB)

- Sallandse Heuvelrug (oostflank) (pdf, 665 kB)

- Springendal & Dal van de Mosbeek (pdf, 1,7 MB)

- Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht (pdf, 1,8 MB)

- Vecht en Beneden Regge deelgebied Vecht (pdf, 5,1 MB)

- Vecht en Beneden Regge deelgebied Regge en Archemermaten (pdf, 3,2 MB)

- Veluwerandmeren (pdf, 418 kB)

- Wieden Weerribben (pdf, 1,4 MB)

- Witte Veen (pdf, 788 kB)

- Zwarte Meer (pdf, 536 kB)

Na de verkenning volgt de planuitwerking waar de informatie uit de verkenningen verder wordt uitgewerkt. Ook kan een meer gedetailleerde begroting worden opgesteld. Hierna worden maatregelen in een realisatiefase toegepast. Tenslotte wordt het reguliere beheer aangepast naar de nieuwe situatie.

Lees meer over de Ontwikkelopgave EHS/Natura 2000.