Stappen naar circulaire landbouw

Gepubliceerd op 4 december 2018

Stappen naar circulaire landbouw

Lokaal en regionaal zijn er verschillende ondernemers die landbouw en natuur in hun bedrijfsvoering combineren. Ook diverse landgoederen hebben een verdienmodel, waarbij landbouw en natuurbeheer hand in hand gaan. Een circulaire benadering of kringlooplandbouw, zoals minister Schouten het noemt, biedt veel perspectief om klimaatbestendig te kunnen ondernemen. Inmiddels zijn diverse onderzoeksinstituten, zoals de WUR, maar ook het Louis Bolkinstituut, betrokken om kennis en ervaring te bundelen. Samen werkt beter organiseert in 2019 een inspiratie-avond voor ondernemers om kennis en ervaring breder bekend te stellen.

Samen werkt beter werkt de komende periode aan een vernieuwde gezamenlijke visie. Ook vergroten we de zichtbaarheid van praktijkvoorbeelden op lokaal niveau. Zo willen we de benodigde balans tussen landbouw en natuur in heel Overijssel uitrollen.

Inspiratie over ontwikkelingen landelijk gebied? Lees meer over: