Partners

Gepubliceerd op 12 februari 2019

Banner Samen werkt beter: 4 foto's: bos, fabriek, kanoes, tractor

Wij zorgen gezamenlijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de toekomstbestendige koers voor de samenhangende complexe opgave voor economie en ecologie.

De 14 partners van ‘Samen werkt beter' zijn:


Jacob van OlstLandschap OverijsselJacob van Olst

"Het onderlinge akkoord is van groot belang, omdat samenwerking echt leidt tot betere resultaten in het landelijk gebied. Vanuit onze optiek gaat het dan om natuur én landschap; ons thuis, ons decor, ons medicijn, onze allesreiniger en natuurlijke fabriek."

Ben HaarmanLTO Noord, Ben Haarman

"Het akkoord biedt kansen op realisering van natuurdoelen op een dusdanige manier dat met belangen van boeren rekening wordt gehouden. Zo kan de landbouw een economische drager van het platteland blijven, inclusief natuur en landschap."

Matthijs NijboerNatuur en Milieu Overijssel, Matthijs Nijboer

"Het akkoord geeft ons de kans Overijssel nog mooier te maken. Een vitale leefomgeving voor mens, plant en dier is nodig om welvaart en welzijn voor de toekomst te borgen. Dat kunnen we het beste gezamenlijk én met bewoners realiseren."

Herman MenkveldBoerennatuur.nl, Herman Menkveld

"De organisaties werken nu samen aan de inrichting van een vitaal platteland. Dat doen we met begrip voor elkaars belangen. Zo voldoen we aan de wensen van de inwoners van Overijssel."

Natuurmonumenten, Marjet Korf

"Gegeven de politieke werkelijkheid en de schaarse biodiversiteit is uitvoering van het akkoord van groot belang. We kunnen nu concreet aan de slag met de mooie ecologische en economische opgaven die er liggen in Overijssel."

De Vos van SteenwijkOverijssels Particulier Grondbezit, Jan Reint de Vos van Steenwijk

"Landgoederen zijn vaak al eeuwenoud en zij blijken een bewezen duurzame, maar nog steeds moderne manier van beheer van het  buitengebied door particulieren, die erg veel burgers laat meegenieten. De opzet van nieuwe landgoederen versterkt dit beeld. Overijssel staat mede daardoor bekend als de tuin van Nederland. Wij verwachten samen met de partners in SWB hieraan bij te dragen om dit karakter voor volgende generaties te behouden."

Hester MaijProvincie Overijssel, Hester Maij

Een goede balans tussen economie en ecologie is van groot belang voor de kwaliteit van onze woon-, werk en leefomgeving en daarmee van groot belang voor de sociaaleconomische ontwikkeling van Overijssel. Een toekomstbestendige inrichting van de natuur en het landschap met mogelijkheden tot groei van bedrijven is daarvan een essentieel onderdeel. Dat kunnen we bereiken door er met z'n allen de schouders onder zetten."

Annemieke TraagProvincie Overijssel, Annemieke Traag

"Ruimtelijke ontwikkeling vraagt om een samenhangende afweging van opgaven voor natuur, landbouw, water, recreatie en ondernemerschap. Dat is soms lastig, maar juist door samenwerking kunnen we concrete resultaten boeken."

Martin MaassenRECRON, Martin Maassen

"De sector recreatie en toerisme is in onze mooie provincie voor een groot deel afhankelijk van natuur en landschap. Ondernemerschap en biodiversiteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat is ook de essentie van ‘Samen werkt beter'."

Herman BrinkStaatsbosbeheer, Herman Brink
"Staatsbosbeheer wil met alle partners van Samen Werkt Beter in het akkoord samenwerken om de majeure ontwikkelopgave EHS en PAS tot een succes te maken. Het is een uitdaging de kwaliteit van de prachtige natuur in Overijssel ook voor ons nageslacht te behouden, en dat samen met boeren, burgers en buitenlui zodanig vorm te geven, dat iedereen er van kan blijven genieten."

Douwe PrinsseVNG Overijssel, Douwe Prinsse

"De ontwikkelingen in het landelijk gebied worden met het akkoord vlot getrokken. Daarbij geldt een belangrijke mate van autonomie voor de gebieden. Bewoners en ondernemers zitten aan de knoppen."

Clazinus NetjesVNO NCW Midden, Clazinus Netjes

"We zoeken samen naar een balans tussen economie en ecologie. De groene organisaties tonen begrip voor de noodzakelijke ontwikkeling van bedrijven. Andersom is er ook respect. Zo krijgt duurzame economische groei meer kans."

Henk OegemaWaterschap Drents Overijsselse Delta, Henk Oegema

"Alle vijftien partners beseffen dat we elkaar nodig hebben. De neuzen staan dezelfde kant op. Het onderlinge wantrouwen is weg. Een goed voorbeeld hiervan is de wijze waarop de gebiedsprocessen gezamenlijk worden opgepakt."

Antoinet van HelvoirtWaterschap Rijn en IJsselAntoinet van Helvoirt

"Ik heb gemerkt dat onze samenwerking leidt tot onderlinge inspiratie. Dat maakt ‘Samen werkt beter' nog waardevoller dan we vooraf hadden gedacht."

Nettie AarninkWaterschap Vechtstromen, Nettie Aarnink

'Samen werkt beter' is van groot belang om de Kaderrichtlijn Water en klimaatopgave te realiseren. Voldoende en schoon water vormt de basis voor natuur, landbouw en recreatie. Nauwe samenwerking tussen alle partners is daarom een must."