Landschap, cultuurhistorie en beleving

Gepubliceerd op 3 maart 2016

Banner Samen werkt beter

Samen met de samenleving zijn wij verantwoordelijk voor het behoud van het landschap en de cultuurhistorie, de cultuurhistorie. Wij zorgen voor duurzaam beheer.

Uitdagingen

Binnen het speerpunt landschap, cultuurhistorie en beleving wordt gewerkt aan de volgende uitdagingen:

  • Ontwikkeling nieuwe verdienmodellen voor natuur en landschap.
  • Versterken economische basis landgoederen voor de uitvoering van de Agenda landgoederen.
  • In de zone Ondernemen met Natuur en Water zijn projecten in uitvoering enerzijds gericht op economische ontwikkeling en anderzijds op de natuur-, water en landschapswaarden in dit gebied.

Ambities

Als tussenstap hebben wij per speerpunt onze ambities benoemd:

  • Op grond van de evaluatie van het beleid voor Groene en Blauwe Diensten en mogelijk in aansluiting op de vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, vormgeven van een toekomstbestendige aanpak voor landschapsbeheer. Dit in samenhang met het vormgeven van het toekomstig agrarische natuurbeheer.
  • Toekomstbestendige ontwikkeling van de landgoederen.
  • Versterken van het zelforganiserend vermogen van de samenleving op het gebied van de ontwikkeling van natuur-, water-, biodiversiteits- en landschapswaarden.

Initiatieven

Nieuwe economische dragers voor landgoederen

Vakantieverblijf landgoederenEigenaren van landgoederen krijgen via het landgoedconsulentschap ondersteuning bij het ontwikkelen van nieuwe economische dragers. Bijvoorbeeld door aanpassing van een oude molen, zodat deze stroom kan opwekken. Of door een oude schuur tot gastenverblijf te verbouwen.

Bewoners zorgen voor het landschap

Bewoners voeren natuurbeheer- en landschapbeheer uitDe Stichting Grensvisie Blesdijk-Paasloo is een bewonersinitiatief in Paasloo. Bewoners voeren zelf het natuur- en landschapsbeheer uit. Daarbij hoort ook het beheer van een netwerk van wandelpaden en het activiteitenbos.