Themasessie klimaat 2 september 2019


Datum
Plaats in agenda
Tijd
15:00 tot
Locatie
Nader te bepalen
Omschrijving

Tijdens deze themasessie staat het thema klimaat centraal. De betrokken adviseurs van Samen werkt beter en deskundigen op dit gebied bereiden het komende bestuurlijk overleg voor.

beregening landbouw