Themasessie Verduurzaming landbouw 28 oktober 2019 Samen werkt beter


Datum
Plaats in agenda
Tijd
15:00 tot
Locatie
Nader te bepalen
Omschrijving

Tijdens deze themasessie staat het thema verduurzaming van de landbouw centraal. De betrokken adviseurs van Samen werkt beter en deskundigen op dit gebied bereiden het komende bestuurlijk overleg voor.

eerste weidegang