Economie

Gepubliceerd op 3 maart 2016

Banner Samen werkt beter

Wij willen goede omstandigheden bieden om te werken en te ondernemen. Bovendien moet ruimte ontstaan voor groei en innovatie.

Uitdagingen

  • Binnen het speerpunt economie wordt gewerkt aan de volgende uitdagingen: een goed vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven, waaronder ontwikkelingsruimte voor bedrijven in de agrarische sector, (voor recreatie en toerisme en nabij natuurgebieden door de invoering van de PAS), goede bereikbaarheid en duurzame bedrijventerreinen.
  • Economische groei door innovatief ondernemerschap en duurzaamheid in de landbouw, de recreatie en toerisme en de overige sectoren.
  • De beleefbaarheid van het landschap versterkt de regionale economie, al dan niet ondersteund met deelprogramma's zoals agrofood, vrijetijdseconomie en de landelijke uitvoeringsagenda duurzame veehouderij.

De uitdagingen hebben betrekking op de lange termijn voor 2018 en verder.

Ambities

Als tussenstap hebben wij per speerpunt onze ambities benoemd:

  • Door uitvoering van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is er ontwikkelingsruimte voor de veehouderij en andere sectoren. Er zijn duidelijke kaders voor een vlotte vergunningverlening aan ondernemers.
  • De landbouwstructuur is versterkt door de uitvoering van herverkavelingsprojecten.
  • Het provinciale uitvoeringskader voor Regionale Economie 2012-2015 met deelprogramma's, zoals ‘Agrofood' en ‘Een nog gastvrijere regio' (recreatie en toerisme) is succesvol uitgevoerd.

Initiatieven

Economie: innovatie en verduurzaming

Koeien in de stalOm gezondheid, welzijn en levensduur van de koe te verbeteren, ontwikkelt het Veterinair Kenniscentrum Oost Nederland een chip waarmee de stofwisseling van de koe gemonitord wordt. Een innovatie waarmee de boer beter kan voeren en de koe minder nutriënten verbruikt en langer leeft. Winst voor boer, koe en milieu.

Natuurgericht recreëren

Mensen kamperen in de natuurVerschillende campings in Overijssel richten zich, net als vele andere recreatiebedrijven, op natuurgericht recreëren. Zo is de eigenaar van camping de Klashorst samen met buurman Staatsbosbeheer begonnen met ‘bushcraft': op een leuke manier overleven in de natuur. Een aantrekkelijke combinatie van kamperen en natuurbeleving.