Niet alles kan

Gepubliceerd op 4 november 2019

Samen werkt beter heeft op 26 september 2019 het advies van de commissie Remkes besproken inzake de stikstofproblematiek. Het rapport heeft de titel ‘Niet alles kan’; deze titel bevat de boodschap dat er duidelijke keuzes nodig zijn. Enerzijds om de natuur voldoende te beschermen en anderzijds om economische activiteiten weer ruimte te geven. Nederland zit momenteel feitelijk op slot en dat kan niet al te lang duren. De urgentie is groot.

De commissie Remkes beveelt aan de uitvoering voor een groot deel in de provincies te laten plaatsvinden: gebiedsgericht beleid dus. Daar hebben we in Overijssel veel ervaring mee. Samen werkt beter kan daar een belangrijke rol in vervullen. Dat willen de Swb-partijen ook zeker doen, maar eerst moet er meer zicht komen op de maatregelen die nodig zijn om het stikstofprobleem aan te pakken.

De commissie Remkes heeft nu het advies voor de korte termijn opgeleverd; in de eerste helft van volgend jaar zal zij een advies geven voor de langere termijn. Het werk van de commissie is dus nog niet af.

Samen werkt beter praat op 14 november 2019 door over de reactie van het kabinet op het advies van de commissie Remkes en overweegt om de commissie Remkes uit te nodigen voor een werkbezoek. Dan kan de commissie zien hoe Samen werkt beter functioneert en hoe we vorm geven aan het gebiedsgerichte beleid in Overijssel.