“Als wij niet samen blijven werken zijn we geen knip voor de neus waard!”

Gepubliceerd op 4 november 2019

Op 14 oktober stond de Luttenbergstraat voor het provinciehuis vol met trekkers. Boeren protesteerden tegen de beleidsregels stikstof die de provincies op 8 oktober hadden vastgesteld. De ontwikkelingen in het stikstofdossier waren aanleiding voor Samen Werkt Beter om met spoed bijeen te komen. Dit extra overleg vond plaats op 16 oktober zonder vertegenwoordiging van de provincie. De gedeputeerden konden niet aanwezig zijn, omdat de bespreking in SWB samen viel met het interpellatiedebat in Provinciale Staten over de opstelling van het college van GS tijdens het boerenprotest van 14 oktober.

Deze extra vergadering was beladen: niet alleen leefden er veel vragen over de beleidsregels, ook LTO had een en ander uit te leggen. Ben Haarman gaf de partners van SWB een toelichting op de protestacties. ‘De provincies hebben ons overvallen’ was de kern van het bezwaar van LTO. Het ging natuurlijk ook over de inhoud, want het schrappen van latente ruimte bij een nieuwe vergunning ervaren ondernemers als diefstal.

Maar het feit dat er geen ruimte was voor overleg lag LTO bijzonder zwaar op de maag. ‘Dat zijn we zeker van de provincie Overijssel niet gewend’ was de reactie van LTO. Het gesprek van een delegatie van GS met vertegenwoordigers van LTO, OAJK en de vakbond voor Nederlandse Melkveehouders tijdens het protest op 14 oktober heeft de lucht enigszins geklaard. De provincie heeft de beleidsregel voor zover die betrekking heeft op de landbouw ingetrokken op voorwaarde dat zij samen met de landbouw aan de slag aan om de stikstofproblemen aan te pakken.

Als reactie op de beleidsregels van de provincie heeft LTO-Steenwijkerland de samenwerking met de provincie en de gebiedsprocessen opgeschort. Deze opstelling roept bij partijen het beeld op van de polarisatie van 2013 en dat past niet in de cultuur van Samen Werkt Beter. Gelet op het resultaat van het overleg van GS met de landbouwvertegenwoordigers heeft Herman Brink (Staatsbosbeheer) dan ook bevestiging gevraagd en gekregen dat LTO Steenwijkerland gewoon weer aan tafel zit bij de gebiedsprocessen in Noordwest Overijssel.