Overijsselse partners roepen minister op tot steun aan ondernemers

Gepubliceerd op 19 juni 2019

Overijsselse partners roepen minister op tot steun aan ondernemers De partners van Samen werkt beter hebben afgelopen vrijdag met elkaar gesproken over de gevolgen van de PAS-uitspraak voor de gebiedsprocessen. In deze bespreking kwam naar voren dat ondernemers die hun bedrijf verplaatsen om ruimte te maken voor herstelmaatregelen voor de natuur de dupe dreigen te worden van de uitspraak van de Raad van State.

Die stelt namelijk dat éérst natuurherstel moet zijn bereikt vóórdat economische ontwikkeling mag plaatsvinden. Dit levert de paradoxale situatie op dat alles lijkt te stagneren, terwijl versnelling van natuurherstel juist geboden is. De partners van Samen werkt beter roepen de minister op snel met een oplossing te komen voor de soms acute problemen voor ondernemers. Uitvoeren van de ontwikkelopgave natura 2000 kan niet zonder vertrouwen Vertrouwen is een essentiële voorwaarde om te komen tot gedragen gebiedsplannen, waarbij het de kunst is een balans te vinden tussen ecologie en economie, want natuurherstel en economische ontwikkeling hangen nauw met elkaar samen.

De gezamenlijke partners zijn er dan ook trots op dat deze samenwerking heeft geleid tot door alle partijen gedragen plannen in verschillende Natura 2000-gebieden (zoals het Springendal en Dal van de Mosbeek, Landgoederen Oldenzaal, Uitwaarden Zwarte Water en Vecht en Punthuizen- Stroothuizen). De uitspraak van de Raad van State legt een zware hypotheek op de gebiedsprocessen. Economisch perspectief is een onmisbare voorwaarde om de uitvoering van de plannen voor natuurherstel mogelijk te maken.

Bijvoorbeeld: een agrariër die ruimte wil maken voor natuur moet wel een perspectief hebben dat hij op een andere plek zijn bedrijf voort kan zetten. Dat perspectief staat nu onder druk omdat het verkrijgen van een vergunning op een andere plek onzeker is geworden. Hiervoor zijn nieuwe afspraken en beleid op landelijk niveau nodig. Daarom vragen de partners de minister om hierin met spoed te voorzien.

Ook Provinciale Staten kunnen hun steentje bijdragen. De Samen werkt beter-partners roepen ook PS op tot steun. De spanning tussen landbouw en natuur kan door de uitspraak van de Raad van State makkelijk escaleren. Dit werkt alleen maar contraproductief, terwijl natuurherstel juist noodzakelijk is om economische ontwikkeling mogelijk te maken.

Provinciale Staten doen er daarom goed aan de Partiële herziening van de Omgevingsverordening op korte termijn te bespreken. De herziening beoogt om natuurherstelmaatregelen vrij te stellen van een vergunningplicht, zodat geen onnodige vertraging optreedt bij de uitvoering.