Samen werkt beter: ‘Biodiversiteitsherstel samen oppakken’

Gepubliceerd op 17 juni 2019

Donderdag 23 mei hebben Ben Haarman (voorzitter LTO Noord Regio Oost) en Jaap Starkenburg (directeur Stichting IJssellandschap) de bestuurders van Samen werkt beter geïnspireerd met presentaties over respectievelijk het nationale ‘deltaplan biodiversiteitsherstel’ en het Overijssels pamflet ‘Rijp en groen Overijssel’.

Beide heren schetsen een route naar een biodivers Overijssels platteland. Door als partners samen te werken zowel in natuurterreinen als in het landelijk gebied als in de stad kan de biodiversiteit zich in heel Overijssel herstellen. Ben Haarman benadrukte dat het ombuigen van het verlies aan biodiversiteit niet vanzelf zal gaan. 'Dit vraagt om samenwerken, innoveren en creatief omdenken, maar vooral ook doen!'

Jaap Starkenburg beaamt dit en doet een pleidooi voor innovatielabs in Overijssel waarin boeren, natuurbeheerders, overheden, burgers en onderwijsinstellingen samen pionieren om te komen tot een natuurinclusieve landbouw in Overijssel. De bestuurders van Samen Werkt Beter geven aan deze handschoen graag te willen oppakken. Zo ziet Hans Pereboom (lid van het Dagelijks Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta) in het nieuwe coalitieakkoord van WDOD ‘Samen duurzaam verder’ veel kansen om de coalitie voor biodiversiteit in Overijssel te versterken.