Ondersteuning Samen werkt beter ingevuld met partners

Gepubliceerd op 28 mei 2019

Ondersteuning SWB

Sinds de ondertekening van het akkoord Samen werkt beter in 2013 heeft de provincie het bestuurlijk overleg gefaciliteerd met medewerkers voor ondersteuning. In de loop van de jaren hebben verschillende provinciale medewerkers deze functie ingevuld. Tot 1 mei 2019 waren dat Judith Regterschot en Frank Hoekstra.

Nu Judith haar werkveld op andere terreinen binnen de provincie richt, kwam de vraag aan de orde wie, naast Frank, de ondersteuning van Samen werkt beter kan invullen. Deze vraag heeft de provincie ook bij de partners neergelegd met als resultaat dat Staatsbosbeheer en LTO Noord hebben besloten hier invulling aan te geven.

Met ingang van 1 mei 2019 is de ondersteuning van Samen werkt beter aangevuld met Elke Kunen (Staatsbosbeheer) en Tjerk Elzinga (LTO Noord).

De team van Samen werk beter bestaat nu uit de volgende personen:

  • Albertine van Vliet, voorzitter
  • Tjerk Elzinga (LTO Noord), ondersteuning
  • Frank Hoekstra (provincie Overijssel), ondersteuning
  • Elke Kunen (Staatsbosbeheer), ondersteuning
  • Bianca Klein Woolthuis (provincie Overijssel), secretaresse

U kunt contact opnemen met Samen werkt beter via: b.kleinwoolthuis@overijssel.nl of per telefoon: 038 499 8574.