Biogas van Dinkellandse Koeien

Gepubliceerd op 12 juni 2019

Biogasnetwerk IJskoudNatuurlijker kan het niet!

Energie Coöperatie IJskoud, een samenwerking van melkveebedrijven uit de omgeving van Noord Deurningen, realiseert het eerste biogasnetwerk. Stichting Duurzaam Noord Deurningen onderzoekt de uitbreidingsmogelijkheden en wil Noord Deurningen energieneutraal maken. Hiervoor is van de vier Noordoost Twentse gemeenten een bijdrage van 5000 euro ontvangen.

Op zeven locaties in de omgeving van Denekamp wordt binnenkort biogas geproduceerd. Het biogas wordt via een biogasnetwerk (biogashub) getransporteerd naar afnemers op het industrieterrein van Denekamp. De biogashub van de deelnemende melkveebedrijven zal in maart 2019 volledig operationeel zijn. Stichting Duurzaam Noord Deurningen gaat in aansluiting hierop de haalbaarheid van twee uitbreidingsmogelijkheden onderzoeken. Hiervoor ontvingen ze een bijdrage van 5.000 euro op 6 december uit handen van wethouder Ben Blokhuis  van de gemeente Dinkelland namens de samenwerkende Noordoost Twentse gemeenten. Daarnaast draagt de Euregio 70% van de onderzoekskosten bij via een zogenaamde Warmtevoucher vanuit het programma Interreg Duitsland – Nederland.

Biogas is de meest natuurlijke vorm van gaswinning. De dagverse mest van de koeien wordt opgevangen in de stallen en getransporteerd naar nieuw geplaatste mestvergisters op het terrein van de boerderijen. In de vergisters (silo’s) op de boeren erven wordt het gas wat vrij komt vanuit koeienmest opgevangen en ingevoerd op het biogasnetwerk. De koeien mogen ook nog gewoon naar buiten op gezette tijden en staan zeker niet alleen of vaker op stal. Van koeienmest wordt biogas gemaakt, wat bij de afnemers fossiel aardgas vervangt.

"Tijdens de opstart van het initiatief, reeds een aantal jaren geleden, hebben 17 veehouders een intentieverklaring getekend," vertelt duurzaamheidswethouder Ben Blokhuis van de gemeente Dinkelland. “Naast de reeds deelnemende zeven melkveehouders in de eerste fase is er belangstelling bij de overige tien bedrijven om ook biogas te gaan produceren in de tweede fase. Eind vorig jaar heeft de dorpsraad Lattrop Breklenkamp aangegeven dat er ook een aantal veehouders in hun omgeving geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan een uitbreiding van het biogasnetwerk.”

Stichting Duurzaam Noord Deurningen, in de persoon van voorzitter Willy Bruns, is erg blij met deze belangstelling vanuit de agrarische hoek; het opstarten van een dergelijk netwerk is tijdrovend en kost heel veel doorzettingsvermogen. “We zijn positief gestemd dat we eindelijk gaan produceren en kunnen nadenken over uitbreiding van het netwerk naar het industrieterrein in Oldenzaal en mogelijk zelfs richting Nordhorn,” zegt hij.

Ben Blokhuis, wethouder duurzaamheid van de gemeente Dinkelland is blij met dit initiatief van de Stichting Duurzaam Noord Deurningen. “Wij ondersteunen hun onderzoek graag om het biogasnetwerk in de toekomst te kunnen uitbreiden en daarmee het aardgasverbruik in Noordoost Twents verband terug te dringen.”

Interesse? Meld je aan

Voor een succesvolle businesscase moet het biogas gedurende het gehele jaar kunnen worden afgenomen. Hiervoor is het noodzakelijk om verschillende potentiële afnemers te benaderen en de mogelijkheden te inventariseren. Hiervoor worden bedrijven gezocht die het hele jaar een zo continu mogelijk gasverbruik hebben. Belangstellende bedrijven kunnen zich melden bij Stichting Duurzaam Noord Deurningen (info@duurzaam-nd.nl). De studie zal worden uitgevoerd door CCS Energie Advies uit Deventer. De rapportage zal naar verwachting eind februari 2019 gereed zijn.