Statentafels

Gepubliceerd op 19 september 2019

Voorafgaand aan besluitvorming in PS kan het zijn dat onderwerpen eerst aan een Statentafel worden besproken. Een Statentafel is een ‘bijeenkomst’ bedoeld om meer informatie te verkrijgen over een onderwerp (beeldvorming) of om een onderwerp (uitgebreid) te bespreken en een mening te vormen (dialoog). Er kunnen echter ook Statentafels worden georganiseerd over onderwerpen waarvoor geen besluitvorming nodig is.

Een Statentafel kan twee doelen hebben: beeldvorming of dialoog. Beeldvormende Statentafels zijn bedoeld om informatie op te halen (bij het college van Gedeputeerde Staten, bij ambtenaren of bij externe partijen zoals belangenorganisaties of experts) zodat de fracties zich een goed beeld kunnen vormen over een onderwerp. Statentafels voor dialoog zijn bedoeld om in debat te gaan met elkaar en/of met het college van Gedeputeerde Staten ter voorbereiding van besluitvorming.

Deelnemers aan een Statentafel zijn Statenleden of burgerleden van een partij die woordvoerder zijn van het onderwerp dat geagendeerd staat. Een Statentafel wordt voorgezeten door een voorzitter, de tafelvoorzitter.

Statentafels zijn in principe openbaar: u bent van harte welkom deze bij te wonen. Individuele personen, (maatschappelijke) organisaties, overheden en anderen kunnen inspreken aan een Statentafel. Dit kan zowel over onderwerpen die staan geagendeerd als onderwerpen die niet staan geagendeerd op een bepaalde vergaderdag.

Om in te spreken kunt u zich uiterlijk maandag 12.00 uur, voorafgaand aan de vergaderdag, melden bij de Griffie. Bekijk ook welke andere mogelijkheden er zijn om invloed uit te oefenen.

Agenda’s en vergaderstukken van de Statentafels vindt u in de agenda.