Lijst woordvoerders

Gepubliceerd op 4 oktober 2018

Hieronder vindt u de woordvoerders voor de verschillende thema’s van Provinciale Staten.

De eerstgenoemde persoon per partij is de eerste woordvoerder van dat thema.

Ruimte en Water

Partij Woordvoerder
CDA Mevr. M.F.M. Kleinsman
Dhr. ir. H. Meulink Mba
Dhr. L.M.M. van Moorsel
VVD Mevr. J.H.M. Rikkink-Knippers
Dhr. G. Brommer
SP Mevr. ir. M.A.C. Breedijk
Mevr. H.J. Klein Bleumink-Hooiveld
PvdA Mevr. A. Wissink-Berkers
Mevr. J.G. Beukers-Maatje
D66 Dhr. R.S. Wertheim
PVV Dhr. F.T. Geertman
Mevr. J. M. Nijhof-Leeuw
ChristenUnie Dhr. A.K. Hof
Mevr. R.A. van der Velde-Buist
SGP Dhr. D. van Dijk
GroenLinks Dhr. R.J.O. Jansen
50PLUS Dhr. F. Kerkhof
Partij voor de Dieren Dhr. L. Folkerts
Mevr. M. Degeling

Milieu en Energie

Partij Woordvoerder
CDA Mevr. B.G.J.H. Rutten
Dhr. ing. C. Schrijver
Mevr. G.P.L. ter Denge-Alards
VVD

Dhr. R.J. Fens
Mevr. J.H.M. Rikkink-Knippers

SP

Dhr. H. Broekhuijs

PvdA

Mevr. J.G. Beukers-Maatje

D66 Dhr. R.S. Wertheim
PVV

Dhr. E.F. Veltmeijer
Dhr. H.D. Heutink

ChristenUnie Dhr. S. Stelpstra
SGP Dhr. D. van Dijk
GroenLinks Dhr. R.J.O. Jansen
50PLUS Dhr. F. Kerkhof
Partij voor de Dieren

Dhr. L. Folkerts
Dhr. T. Fabry

Landbouw en Natuur

Partij Woordvoerder
CDA

Dhr. J. Piksen
Mevr. G.P.L. ter Denge-Alards
Dhr. ing. M. van der Vegte

VVD

Dhr. J.H. Veltkamp
Dhr. A. Enklaar

SP

Mevr. H.J. Klein Bleumink-Hooiveld

PvdA

Mevr. A. Wissink-Berkers
Dhr. T. A. de Bree

D66 Dhr. W. Bakker
PVV

Mevr. J. M. Nijhof-Leeuw

ChristenUnie Dhr. A.K. Hof
Mevr. R.A. van der Velde-Buist
SGP Dhr. G.H. ten Bolscher
GroenLinks Dhr. C.F. Slingerland
50PLUS Dhr. L.H.B. Lodder
Dhr. F. Kerkhof
Partij voor de Dieren

Dhr. T. Fabry
Dhr. L. Folkerts

Verkeer en Vervoer

Partij Woordvoerder
CDA

Dhr. B.J.M. Eshuis
Dhr. ing. C. Schrijver
Dhr. L.M.M. van Moorsel

VVD

Dhr. G. Brommer
Dhr. J.H. Veltkamp
Mevr. R.H. Courtz Msc

SP

Mevr. ir. M.A.C. Breedijk

PvdA

Dhr. H. Nooter MeBA
Dhr. T. A. de Bree

D66 Dhr. G. van Hofwegen
PVV

Dhr. H.D. Heutink
Mevr. J. M. Nijhof-Leeuw

ChristenUnie Dhr. D. Vedder
SGP Dhr. G.H. ten Bolscher
GroenLinks Dhr. C.F. Slingerland
50PLUS Dhr. L.H.B. Lodder
Dhr. F. Kerkhof
Partij voor de Dieren Dhr. L. Folkerts
Dhr. T. Fabry

Economie

Partij Woordvoerder
CDA

Dhr. ir. H. Meulink Mba
Mevr. drs. S. Faal-Takak

VVD

Mevr. Y.M. Koolhaas-Giesberts
Mevr. R.H. Courtz Msc
Dhr. R.J. Fens

SP

Dhr. W.L.M. van den Heuvel

PvdA

Dhr. B.J.M. Kokkeler
Dhr. H. Nooter MeBA
Dhr. T. A. de Bree

D66 Dhr. drs. J. Mooijweer
Dhr. G. van Hofwegen
PVV

Dhr. E.F. Veltmeijer

ChristenUnie Dhr. J. Westert
SGP Dhr. G.H. ten Bolscher
GroenLinks Dhr. C.F. Slingerland
50PLUS Dhr. L.H.B. Lodder
Dhr. F. Kerkhof
Partij voor de Dieren Dhr. L. Folkerts

Cultuur en Sociaal

Partij Woordvoerder
CDA Mevr. drs.S. Faal-Takak
Mevr. M.F.M. Kleinsman
Mevr. G.P.L. ter Denge-Alards
VVD Dhr. A. Enklaar
Mevr. Y.M. Koolhaas-Giesberts
SP Mevr. E. van den Berg
PvdA Dhr. Z. Aydogdu
Mevr. J.G. Beukers-Maatje
D66 Dhr. G. van Hofwegen
PVV Dhr. R.E. de Wit
ChristenUnie

Dhr. D. Vedder
Dhr. J. Westert

SGP Dhr. D. van Dijk
GroenLinks Dhr. C.F. Slingerland
50PLUS Dhr. L.H.B. Lodder
Dhr. F. Kerkhof
Partij voor de Dieren Mevr. M. Degeling

Bestuur en Financiën

Partij Woordvoerder
CDA

Dhr. M.J.B.B. Reesink
Dhr. B.J.M. Eshuis
Dhr. J. Piksen

VVD Mevr. R.H. Courtz Msc
Dhr. R.J. Fens
SP Dhr. W.L.M. van den Heuvel
PvdA Dhr. T. A. de Bree
D66 Dhr. G. van Hofwegen
PVV Dhr. R.E. de Wit
Mevr. J. M. Nijhof-Leeuw
ChristenUnie Dhr. J. Westert
Dhr. S. Stelpstra
SGP Dhr. D. van Dijk
GroenLinks Dhr. R.J.O. Jansen
50PLUS

Dhr. F. Kerkhof
Dhr. L.H.B. Lodder

Partij voor de Dieren Dhr. L. Folkerts