D66

Gepubliceerd op 24 oktober 2018

Hieronder ziet u de contactgegevens van de Statenleden van de D66-fractie in Provinciale Staten van Overijssel. U kunt de website van de fractie raadplegen op http://d66overijssel.nl/.

W. Bakker (Wybren)

Wybren Bakker

Fractievoorzitter

Telefoon: 06 48788744
E-mail: wybren.bakker@d66overijssel.nl
Adres: Dorpsstraat 52, 7431 CL Diepenveen

Nevenfuncties:

Beroep: Directeur / Eigenaar, Wybren Bakker Bestuur&Advies
Nevenfunctie(s):
Lid Raad van Toezicht, Mediant GGZ Enschede (bezoldigd)
Lid Raad van Commissarissen, Sportbedrijf Deventer (bezoldigd)
Lid, netwerk Strategisch Management Universiteit Utrecht (onbezoldigd)
Lid, landelijke D66 themagroep Zorg en Welzijn (onbezoldigd)

G. van Hofwegen (Gerrit)

Gerrit van Hofwegen

Telefoon: 06 51177687
E-mail: gerrit.vanhofwegen@d66overijssel.nl
Adres: Jagtlusterallee 5, 7711 GE Nieuwleusen

Nevenfuncties:

Beroep: Partner, Van den Berg en van Hofwegen (bezoldigd)
Nevenfunctie(s):
Voorzitter Raad van Toezicht, Stadkamer Zwolle (onbezoldigd)

R.S. Wertheim (Rob)

Rob Wertheim

Telefoon: 06 51786273
E-mail: robwertheimd66@gmail.com
Adres: Hazenveld 12, 8017 LS Zwolle

Nevenfuncties:

Beroep: Advocaat, Wertheim advocatuur b.v. (bezoldigd)
Nevenfunctie(s):
Docent, Rijksuniversiteit Groningen (bezoldigd)
Docent, Beroepsopleiding Advocaten (bezoldigd)
Lid en plv. voorzitter, Commissie Rechtsbescherming Provincie Groningen (bezoldigd)
Legal Expert, De Haan advocaten & notarissen (bezoldigd)
Redactielid, Kluwer Bestuursrecht in praktijk Annotator Kluwer Bouwrecht (bezoldigd)
Voorzitter, bestuur St. Cortegaerdt (onbezoldigd)

J. Mooijweer (Jos)

Jos Mooijweer

Telefoon: 06 57149381
E-mail: jsmooijweer@ziggo.nl
Adres: Noorderkade 26, 8356 DD Blokzijl

Nevenfuncties:

Beroep: Senior informatiespecialist, Historisch Centrum Overijssel (bezoldigd)
Nevenfunctie(s):
Voorzitter, Afdeling D66 Steenwijkerland (onbezoldigd)
Lid Lijst Adviescommissie, Afdeling D66 Noordoostpolder (onbezoldigd)

M. Perton (Mathijs)

Mathijs Perton

Telefoon: 06 13752510
E-mail: info@perton.eu
Adres: Beukensingel 68, 8102 JC Raalte

Nevenfuncties:

Beroep: Senior afdelingsplannen Gemeente Groningen, Brunel (bezoldigd)
Nevenfunctie(s):
Voorzitter, Huurders Belangen Salland (onbezoldigd)