D66

Gepubliceerd op 11 september 2018

Hieronder ziet u de contactgegevens van de Statenleden van de D66-fractie in Provinciale Staten van Overijssel. U kunt de website van de fractie raadplegen op http://d66overijssel.nl/.

W. Bakker (Wybren)

Wybren Bakker

Fractievoorzitter

Telefoon: 06 48788744
E-mail: wybren.bakker@d66overijssel.nl
Adres: Dorpsstraat 52, 7431 CL Diepenveen

Nevenfuncties (pdf, 46 kB)

G. van Hofwegen (Gerrit)

Gerrit van Hofwegen

Telefoon: 06 51177687
E-mail: gerrit.vanhofwegen@d66overijssel.nl
Adres: Jagtlusterallee 5, 7711 GE Nieuwleusen

Nevenfuncties (pdf, 43 kB)

R.S. Wertheim (Rob)

Rob Wertheim

Telefoon: 06 51786273
E-mail: robwertheimd66@gmail.com
Adres: Hazenveld 12, 8017 LS Zwolle

Nevenfuncties (pdf, 33 kB)

J. Mooijweer (Jos)

Jos Mooijweer

Telefoon: 06 57149381
E-mail: jsmooijweer@ziggo.nl
Adres: Noorderkade 26, 8356 DD Blokzijl

Nevenfuncties (pdf, 45 kB)

M. Perton (Mathijs)

Mathijs Perton

Telefoon: 06 13752510
E-mail: info@perton.eu
Adres: Beukensingel 68, 8102 JC Raalte