Statencommissies

Gepubliceerd op 4 oktober 2018

Voorafgaand aan de Statenvergadering zijn de vergaderingen van de Statencommissies, waarvan er zeven zijn. De meeste onderwerpen worden eerst in een commissie besproken, voordat ze in de Statenvergadering voor besluitvorming worden behandeld. In de commissievergadering is meer tijd om een onderwerp uitgebreid te bespreken en een mening te vormen.

Bij een commissievergadering zijn de fracties vertegenwoordigd door één of meerdere Statenleden of burgerleden van een partij. Wilt u weten welke Statenleden zich bezighouden met welke onderwerpen? Bekijk dan de lijst woordvoerders per thema.

Een commissievergadering wordt voorgezeten door een voorzitter, tevens Statenlid.

De commissievergaderingen zijn openbaar. Individuele personen, (maatschappelijke) organisaties, overheden en anderen kunnen inspreken tijdens een vergadering. U dient zich hiervoor, minimaal 24 uur van te voren, aan te melden bij de Griffie. Bekijk ook welke andere mogelijkheden er zijn om invloed uit te oefenen.

Agenda’s en vergaderstukken van de commissies vindt u in de agenda.


Statencommissies

Bestuur en Financiën

Voorzitter: mw. J.M. Nijhof
Secretaris: mw. S.S.M. Bruggenkamp
GS: CdK en dhr. Y.J. van Hijum

Ruimte en Water

Voorzitter: mw. A. Beukers
Secretaris: dhr. A.E.W. Boukes
GS: mw. M. van Haaf en dhr. E. Boerman

Milieu en Energie

Voorzitter: mw. G. ter Denge
Secretaris: dhr. A.E.W. Boukes
GS: mw. J.M.E. Traag

Cultuur en Sociaal

Voorzitter: dhr. G. van Hofwegen
Secretaris: mw. S.S.M. Bruggenkamp
GS: mw. W.H. Maij en dhr. E. Boerman

Economie

Voorzitter: dhr. G. van Hofwegen
Secretaris: mw. S.S.M. Bruggenkamp
GS : dhr. Y.J. van Hijum

Landbouw en Natuur

Voorzitter: mw. G. ter Denge
Secretaris: dhr. A.E.W. Boukes
GS: mw. W.H. Maij

Verkeer en Vervoer

Voorzitter: mw. J. M. Nijhof
Secretaris: dhr. A.E.W. Boukes
GS: dhr. E. Boerman