Rekenkamer Oost-Nederland

Gepubliceerd op 30 januari 2018

De Rekenkamer is één van de instrumenten ter versterking van de controlerende rol van Provinciale Staten. De Rekenkamer doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het provinciale beleid. De onderzoeken hebben als doel het provinciale bestuur beter te laten functioneren en publieke verantwoording af te leggen.

De Rekenkamer besluit zelf waar zij onderzoek naar doet. Dankzij die onafhankelijkheid kan ook onderzoek worden gedaan onderwerpen die politiek gevoelig liggen. Wel kunnen Provinciale Staten een onderzoeksverzoek indienen. Ook bepalen Provinciale Staten zelf wat zij doet met de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer.

Provinciale Staten van Overijssel en Gelderland hebben gekozen voor een gezamenlijke Rekenkamer Oost- Nederland. Kijk voor meer informatie op de website van de Rekenkamer.