Wat doen Provinciale Staten?

Gepubliceerd op 27 maart 2019

Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Zij worden elke vier jaar door de inwoners van Overijssel gekozen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. Provinciale Staten bepalen het beleid van de provincie op hoofdlijnen en controleren of Gedeputeerde Staten het vastgestelde beleid goed uitvoeren. Overijssel heeft 47 Statenleden, verdeeld over 12 partijen.

Provinciale Staten hebben drie belangrijke rollen:

  • De kaderstellende rol - Provinciale Staten bepalen in hoofdlijnen het beleid van de provincie Overijssel en nemen de belangrijkste beslissingen.
  • De controlerende rol - Provinciale Staten controleren of Gedeputeerde Staten het vastgestelde beleid goed uitvoeren. De Rekenkamer is één van de instrumenten ter versterking van de controlerende rol.
  • De volksvertegenwoordigende rol - Provinciale Staten vertegenwoordigen de inwoners van Overijssel. Om zicht te houden op wat de inwoners van Overijssel belangrijk vinden, onderhouden de Statenleden op verschillende manieren contact met hen. Denk aan werkbezoeken, inspreekavonden en publieksdebatten.

Daarnaast kiezen leden van Provinciale Staten eens in de vier jaar de leden van de Eerste Kamer. Via de Provinciale Statenverkiezingen heeft u dus invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer.