Lijst woordvoerders

Gepubliceerd op 22 november 2018

Hieronder vindt u de woordvoerders voor de verschillende thema’s van Provinciale Staten.

De eerstgenoemde persoon per partij is de eerste woordvoerder van dat thema.

Ruimte en Water

CDA

Mevr. M.F.M. Kleinsman
Dhr. ir. H. Meulink Mba
Dhr. L.M.M. van Moorsel

VVD

Mevr. J.H.M. Rikkink-Knippers
Dhr. G. Brommer

SP

Mevr. ir. M.A.C. Breedijk
Mevr. H.J. Klein Bleumink-Hooiveld

PvdA

Mevr. A. Wissink-Berkers
Mevr. J.G. Beukers-Maatje

D66

Dhr. R.S. Wertheim

PVV

Dhr. F.T. Geertman
Mevr. J. M. Nijhof-Leeuw

ChristenUnie

Dhr. A.K. Hof
Mevr. R.A. van der Velde-Buist

SGP

Dhr. D. van Dijk

GroenLinks

Dhr. R.J.O. Jansen

50PLUS

Dhr. F. Kerkhof

Partij voor de Dieren

Dhr. L. Folkerts
Mevr. M. Degeling

Milieu en Energie

CDA

Mevr. B.G.J.H. Rutten
Dhr. ing. C. Schrijver
Mevr. G.P.L. ter Denge-Alards

VVD

Dhr. R.J. Fens
Mevr. J.H.M. Rikkink-Knippers

SP

Dhr. H. Broekhuijs

PvdA

Mevr. J.G. Beukers-Maatje

D66

Dhr. R.S. Wertheim

PVV

Dhr. E.F. Veltmeijer
Dhr. H.D. Heutink

ChristenUnie

Dhr. S. Stelpstra

SGP

Dhr. D. van Dijk

GroenLinks

Dhr. R.J.O. Jansen

50PLUS

Dhr. F. Kerkhof

Partij voor de Dieren

Dhr. L. Folkerts
Dhr. T. Fabry

Landbouw en Natuur

CDA

Dhr. J. Piksen
Mevr. G.P.L. ter Denge-Alards
Dhr. ing. M. van der Vegte

VVD

Dhr. J.H. Veltkamp
Dhr. A. Enklaar

SP

Mevr. H.J. Klein Bleumink-Hooiveld

PvdA

Mevr. A. Wissink-Berkers
Dhr. T. A. de Bree

D66

Dhr. W. Bakker

PVV

Mevr. J. M. Nijhof-Leeuw

ChristenUnie

Dhr. A.K. Hof
Mevr. R.A. van der Velde-Buist

SGP

Dhr. G.H. ten Bolscher

GroenLinks

Dhr. C.F. Slingerland

50PLUS

Dhr. L.H.B. Lodder
Dhr. F. Kerkhof

Partij voor de Dieren

Dhr. T. Fabry
Dhr. L. Folkerts

Verkeer en Vervoer

CDA

Dhr. B.J.M. Eshuis
Dhr. ing. C. Schrijver
Dhr. L.M.M. van Moorsel

VVD

Dhr. G. Brommer
Dhr. J.H. Veltkamp
Mevr. R.H. Courtz Msc

SP

Mevr. ir. M.A.C. Breedijk

PvdA

Dhr. H. Nooter MeBA
Dhr. T. A. de Bree

D66

Dhr. G. van Hofwegen

PVV

Dhr. H.D. Heutink
Mevr. J. M. Nijhof-Leeuw

ChristenUnie

Dhr. D. Vedder

SGP

Dhr. G.H. ten Bolscher

GroenLinks

Dhr. C.F. Slingerland

50PLUS

Dhr. L.H.B. Lodder
Dhr. F. Kerkhof

Partij voor de Dieren

Dhr. L. Folkerts
Dhr. T. Fabry

Economie

CDA

Dhr. ir. H. Meulink Mba
Mevr. drs. S. Faal-Takak

VVD

Mevr. Y.M. Koolhaas-Giesberts
Mevr. R.H. Courtz Msc
Dhr. R.J. Fens

SP

Dhr. W.L.M. van den Heuvel

PvdA

Dhr. B.J.M. Kokkeler
Dhr. H. Nooter MeBA
Dhr. T. A. de Bree

D66

Dhr. drs. J. Mooijweer
Dhr. G. van Hofwegen

PVV

Dhr. E.F. Veltmeijer

ChristenUnie

Dhr. J. Westert

SGP

Dhr. G.H. ten Bolscher

GroenLinks

Dhr. C.F. Slingerland

50PLUS

Dhr. L.H.B. Lodder
Dhr. F. Kerkhof

Partij voor de Dieren

Dhr. L. Folkerts

Cultuur en Sociaal

CDA

Mevr. drs.S. Faal-Takak
Mevr. M.F.M. Kleinsman
Mevr. G.P.L. ter Denge-Alards

VVD

Dhr. A. Enklaar
Mevr. Y.M. Koolhaas-Giesberts

SP

Mevr. E. van den Berg

PvdA

Dhr. Z. Aydogdu
Mevr. J.G. Beukers-Maatje

D66

Dhr. G. van Hofwegen

PVV

Dhr. R.E. de Wit

ChristenUnie

Dhr. D. Vedder
Dhr. J. Westert

SGP

Dhr. D. van Dijk

GroenLinks

Dhr. C.F. Slingerland

50PLUS

Dhr. L.H.B. Lodder
Dhr. F. Kerkhof

Partij voor de Dieren

Mevr. M. Degeling

Bestuur en Financiën

CDA

Dhr. M.J.B.B. Reesink
Dhr. B.J.M. Eshuis
Dhr. J. Piksen

VVD

Mevr. R.H. Courtz Msc
Dhr. R.J. Fens

SP

Dhr. W.L.M. van den Heuvel

PvdA

Dhr. T. A. de Bree

D66

Dhr. G. van Hofwegen

PVV

Dhr. R.E. de Wit
Mevr. J. M. Nijhof-Leeuw

ChristenUnie

Dhr. J. Westert
Dhr. S. Stelpstra

SGP

Dhr. D. van Dijk

GroenLinks

Dhr. R.J.O. Jansen

50PLUS

Dhr. F. Kerkhof
Dhr. L.H.B. Lodder

Partij voor de Dieren

Dhr. L. Folkerts