Hoe kan ik invloed uitoefenen?

Gepubliceerd op 8 december 2016

Wilt u invloed uitoefenen op de Provinciale politiek? Dat kan! U kunt invloed uitoefenen op verschillende manieren.

Man spreekt tijdens de Statencommissiedag Mensen houden papier vast

Inspreken

U kunt uw mening kenbaar maken aan de Statenleden door in te spreken tijdens de vergaderingen van de Statencommissiedag. Dit kan gaan over een onderwerp dat op de agenda staat, maar ook over een ander onderwerp dat tot de thema's van de betreffende commissies hoort en waarvoor u aandacht wilt vragen.

Iedereen in Overijssel heeft het recht om in te spreken. Wel zijn er een aantal spelregels. Zo kunt u alleen inspreken tijdens commissievergaderingen, is de inspreektijd maximaal 5 minuten en is het niet de bedoeling dat Provinciale Straten met u in debat of discussie gaan. Wilt u inspreken? U kunt zich tot 24 uur voor de vergadering aanmelden bij de Statengriffie door te mailen naar statengriffie@overijssel.nl of te bellen met 038 499 87 80. Geef daarbij aan waarover u wilt inspreken. Desgewenste kunt u uw inspraak ondersteunen met een presentatie. Het is prettig als u dat vooraf aangeeft.

Brief sturen

U kunt een brief sturen aan Provinciale Staten. Dit kan per mail naar statengriffie@overijssel.nl of per post naar Statengriffie Provincie Overijssel
t.a.v. Provinciale Staten, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.

U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging. Hierin staat wat er met uw brief gaat gebeuren, wanneer u een inhoudelijk antwoord kunt verwachten en van wie dat antwoord komt.

Uw brief wordt geplaatst op de besloten website voor Statenleden. Daar kunnen de Statenleden uw brief raadplegen. Ook komt uw brief op het openbare StatenInformatieSysteem en op het vergadersysteem Notubiz te staan. Vanwege de wet bescherming persoonsgegevens worden uw naam en adres daarbij weggelaten.

Statenleden benaderen

U kunt contact opnemen met één van de Statenleden. Deze kunnen u doorverwijzen naar de juiste persoon, het onderwerp voorleggen aan de fractie en eventueel op de agenda van een commissie of Provinciale Staten plaatsen. Bekijk de contactgegevens van de Statenleden.

Burgerinitiatief

U kunt een onderwerp rechtstreeks op de agenda van Provinciale Staten plaatsen met een burgerinitiatief. In de Verordening Burgerinitiatief Overijssel 2012 (pdf, 138 kB) kunt u lezen aan welke voorwaarden een burgerinitiatief moet voldoen. Zo moet u tenminste 1.500 handtekeningen verzamelen van mensen die het met het voorstel eens zijn.

Iedereen die in Overijssel woont, kiesgerechtigd is en 16 jaar of ouder is, kan gebruik maken van het burgerinitiatief. De Statengriffie kan u ondersteunen bij het indienen ervan. Stuur een mail naar: statengriffie@overijssel.nl of bel naar 038 499 87 80 voor meer informatie.

Stemmen

Eens in de vier jaar hebt u de mogelijkheid om te stemmen tijdens Provinciale Statenverkiezingen. U kiest dan de leden van Provinciale Staten: de volksvertegenwoordiging van de provincie. De laatste verkiezingen waren op woensdag 18 maart 2015.


Rapport of petitie aanbieden

Aanbieden rapport Engbertsdijkvenen

Wilt u een rapport of petitie aanbieden aan Provinciale Staten? Dat kan! Wel hanteren we hiervoor enkele spelregels.

Zo worden rapporten en petities alleen aangeboden aan één van de commissievoorzitters (de voorzitter van Provinciale Staten heeft dit aan hen gedelegeerd). Ook vindt het aanbieden altijd plaats op de dag van de Statenvergadering, ongeveer 30 minuten voor aanvang. U moet zich hiervoor uiterlijk een week van te voren aanmelden bij de griffie.

Bekijk alle spelregels (pdf, 62 kB)

Burgerinitiatief hobbyjacht

Aanbieden intiatiefvoorstel

Door 1.800 handtekeningen te verzamelen hebben de indieners van het burgerinitiatiefvoorstel 'Stop de hobbyjacht' gezorgd dat dit onderwerp behandeld wordt door Provinciale Staten. Het burgerinitiatief is een manier voor inwoners om invloed uit te oefenen op de provinciale politiek.