Extra Provinciale Statenvergadering over Lelystad Airport

Gepubliceerd op 3 januari 2018

Naar aanleiding van een verzoek van de PVV-fractie, met steun van de fracties 50Plus en SP, voor een spoeddebat over Lelystad Airport wordt op 10 januari 2018 een extra vergadering gehouden. De vergadering start 20.00 uur en vindt plaats in het provinciehuis in Zwolle.

Bekijk de agenda op Notubiz.