Burgerinitiatief Hobbyjacht verworpen

Gepubliceerd op 8 december 2016

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van woensdag 7 december, hebben de Staten het burgerinitiatief Stop de Hobbyjacht verworpen met 8 stemmen voor (SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren) en 32 stemmen tegen.

Bekijk de Provinciale Statenvergadering terug

De Staten hebben bij hun besluit het advies van Gedeputeerde Staten betrokken:

'Binnen de kaders van de wet hebben wij gezocht naar mogelijkheden om gehoor te geven aan het burgerinitiatief. Wij moeten echter constateren dat noch Provinciale Staten, noch Gedeputeerde Staten de ruimte heeft om de hobbyjacht te beëindigen. (...) Dit alles overwegende adviseren wij u het burgerinitiatief "Stop de hobbyjacht: van vogelvrij naar kogelvrij" niet te honoreren (...)'

De bevoegdheid van de provincie op het gebied van de jacht is dan ook zeer beperkt. De provincie is hierin gebonden aan wettelijke regels, die o.a. bepalen welke diersoorten bejaagd mogen worden, door wie, in welke perioden van het jaar en met welke middelen.

Over het burgerinitiatief

Met het burgerinitiatief wilden de indieners bereiken dat de provincie een einde maakt aan de hobbyjacht. Zij hebben ruim 1.800 handtekeningen verzameld van Overijsselaars die hun initiatief steunen. Initiatiefnemer Timo Roeke heeft tijdens de vergadering het voorstel toegelicht. Voor meer informatie kunt u terecht op de pagina Burgerinitiatief Stop de Hobbyjacht

Toelichting initiatiefvoorstel door initiatiefnemer Timo Roeke

Wat is een burgerinitiatief?

Met een burgerinitiatief kunnen inwoners een onderwerp rechtstreeks op de agenda van Provinciale Staten plaatsen. Daarvoor moeten tenminste 1.500 handtekeningen worden verzameld van mensen die het met het voorstel eens zijn. Dit is de tweede keer dat bij Provinciale Staten van Overijssel een burgerinitiatief is ingediend.