Moties en amendementen Statenvergadering 20 juni 2018

Gepubliceerd op 20 december 2018

Hieronder ziet u de moties en amendementen die zijn ingediend tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 20 juni 2018.

Aangenomen amendementen

A1 Faal c.s. - Herinnering en bevrijding WOII (pdf, 122 kB)

A4 Folkerts c.s. - Klimaatmitigatie is meer dan energietransitie (pdf, 91 kB)

Verworpen amendementen

A2 Nooter c.s. - Perspectiefnota 2019 (pdf, 91 kB)

A3 de Bree c.s. - Doelstelling bij reservering van 210 mln euro voor 'kansen in overijssel' (pdf, 67 kB)

A5 Kerkhof - Perspectiefnota 2019 (pdf, 62 kB)

A6 Veltmeijer - Ontwerpbesluit (pdf, 59 kB)

A7 Veltmeijer - Ontwerpbesluit (pdf, 94 kB)

Aangenomen moties

M2 van den Heuvel c.s. - Fietssnelwegen in de hoogste versnelling (pdf, 58 kB)

M6 van Moorsel c.s. - Afspraak met Rijk over aanpak N35 (pdf, 94 kB)

M7 Rutten c.s. - Nieuwe Energie gebiedsregisseurs en vouchers (pdf, 90 kB)

M8 Piksen c.s. - Realisering wooneenheden in niet-commercieel vastgoed voor jong en oud (pdf, 135 kB)

M10 Wissink c.s. - Kansrijk landschap (pdf, 87 kB)

M11 Beukers-Folkerts - Kunstwegen (pdf, 79 kB)

M12 Wissink c.s. - Conferentie houtwallen en landschapselementen (pdf, 82 kB)

M14 Koolhaas c.s. - Versterken Ondernemersklimaat Overijssel (pdf, 89 kB)

M15 Rikkink c.s. - Vitale binnensteden in Overijssel (pdf, 103 kB)

M16 Courtz c.s. - Debacle rondom Kamperlijn en station Zwolle Stadshagen vraagt om betrokkenheid Ministerie van I&M (pdf, 91 kB)

M17 Brommer c.s. - Parkeervoorzieningen verzorgingsplaatsen vrachtauto's en chauffeurs (pdf, 91 kB)

M18 Bakker c.s. - Ontsluit de belangrijkste geschiedenisbron van Overijssel (pdf, 122 kB)

M19 Bakker c.s. - Biodiversiteit inzichtelijk (pdf, 77 kB)

M20 Westert c.s. - Cultureel erfgoed en kerkorgels in Overijssel (pdf, 113 kB)

M22 Westert c.s. - Elektrificatie spoorlijnen, met name Almelo Marienberg (pdf, 81 kB)

M25 Slingerland c.s. - Haalbaarheidsonderzoek ervencoaches (pdf, 154 kB)

Verworpen moties

M3 Broekhuijs-Kerkhof - Ieder dan een paneel (pdf, 69 kB)

M4 Broekhuijs-Jansen - stop de 'moonwalk' (pdf, 70 kB)

M5 Broekhuijs - Broedplaats (pdf, 71 kB)

M24 Jansen c.s. - Grondwaterverontreinigingen (pdf, 70 kB)

M28 Veltmeijer - Zwemlessen groep 3 (pdf, 96 kB)

M29 Veltmeijer - Twente Airport XL (pdf, 75 kB)

M32 Veltmeijer - Verlagen provinciale opcenten op MRB (pdf, 58 kB)

Aangehouden moties

M13 Courtz c.s. - 'Right to Challenge Overijssel (pdf, 96 kB)

M21 Westert c.s. - Nieuwe functie Oude Statenzaal (pdf, 127 kB)

M23 Slingerland c.s. - Verbeteren OV-bereikbaarheid Berlijn en Munster (pdf, 88 kB)

M26 Jansen c.s. - Hernieuwbare energie (pdf, 55 kB)

M27 de Bree c.s. - Oogst van bestuurlijke experimenten (pdf, 79 kB)

M31 Veltmeijer - Onderzoek Driestrookswegen (pdf, 72 kB)

M33 ten Bolscher c.s. - Vakmensen voor de transitie