Kopie van Moties en amendementen Statenvergadering 1 maart 2017

Gepubliceerd op 14 april 2017

Hieronder ziet u de moties en amendementen die zijn ingediend tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 12 april 2017.

MV1 Ven - tekort aan noodbedden Twente¿

Motie vreemd 3 - PvdA weidevogels en boerenlandfoto's¿