Moties en amendementen Statenvergadering 27 februari 2019

Gepubliceerd op 28 februari 2019

Hieronder ziet u de moties en amendementen die zijn ingediend tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 27 februari 2019.

Aangenomen amendement

A1 Folkerts c.s. - Uitzondering afmesten biologische geitenbokken van de provinciale geitenstop (pdf, 193 kB)

Verworpen amendementen

A2 Wertheim-Brommer - Omgevingsverordening Geitenstop - PS 2019 69 Overgangsrecht (pdf, 289 kB)

A3 Brommer c.s. - Uitzondering afmesten geitenbokken van de provinciale geitenstop (pdf, 168 kB)

Aangenomen moties

M1 de Bree c.s. - Inzicht en informatie bij werking innovatiefondsen Overijssel (pdf, 89 kB)

M5 Folkerts - Tussendoelen klimaat- en energiedoelstellingen (pdf, 74 kB)

M7 Piksen-Nijhof - Korhoenders op de Sallandse Heuvelrug (pdf, 74 kB)

M8 Westert c.s. - Rietteelt Weerribben-Wieden (pdf, 144 kB)

Verworpen moties

M2 Veltmeijer - Inzage Businessplan Lithium Werks (pdf, 76 kB)

M3 van den Heuvel - Motie van Wantrouwen (pdf, 64 kB)

M6 Bakker-Slingerland - Herplant van bomen (pdf, 95 kB)

M9 Veltmeijer - Pas op de plaats voorstellen Kansen in Overijssel (pdf, 95 kB)

Aangenomen moties vreemd aan de orde van de dag

MV1 Kerkhof - Vermindering geluidshinder Lemelerveld (pdf, 106 kB)

MV3 van den Berg-Beukers - Behoud jongerentheater Zwolle (pdf, 78 kB)

MV4 Beukers c.s. - Veilige Overijsselse vaarwegen (pdf, 89 kB)

MV5 Heutink c.s. - Pilot Nachttrein Enschede - Zwolle (pdf, 71 kB)

MV7 Veltkamp - Emissie beperking ammoniak (pdf, 87 kB)

MV8 Rikkink c.s. - Scan naar alternatieve woonvormen voor ouderen (pdf, 98 kB)

MV9 Nijhof c.s. - Pilot beheer en monitoring Eikenprocessierups (pdf, 110 kB)

MV11 Reesink c.s. - Subsidieregeling opruimen drugsafval (pdf, 75 kB)

Verworpen moties vreemd aan de orde van de dag

MV6 Veltmeijer - Quick-scan vrachtvluchtvervoer Twente Airport (pdf, 66 kB)

MV10 de Wit - Herdenken van de Armeense genocide (pdf, 82 kB)

MV12 Heutink - Geen cent meer naar Viking! (pdf, 67 kB)

Aangehouden motie vreemd aan de orde van de dag

MV2 Kerkhof - Subsidies weidevogels (pdf, 151 kB)