Moties en amendementen Statenvergadering 7 december 2016

Gepubliceerd op 11 januari 2017

Hieronder ziet u de moties en amendementen die zijn ingediend tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 7 december 2016.

Onderwerp Status
Amendementen
A1 Van den Heuvel - Niet referendabele besluiten in Referendumverordening (pdf, 133 kB) Verworpen
A2 Beukers - Klein Bleumink - Geen noodzaak, geen jacht in Omgevingsverordening (pdf, 168 kB) Verworpen
A3 Beukers c.s. - Samenstelling faunabeheereenheid in Omgevingsverordening (pdf, 140 kB) Verworpen
A4 L. van Dijk c.s. - Actieve natuurbescherming in Omgevingsverordening (pdf, 137 kB) Verworpen
A5 L. van Dijk c.s. - Niet bemesten zonder vergunning in Omgevingsverordening (pdf, 147 kB) Verworpen
A6 L. van Dijk c.s. - Houtopstanden in Omgevingsverordening (pdf, 128 kB) Verworpen
A7 L. van Dijk c.s. - Geen dodelijke vrijstellingen in Omgevingsverordening (pdf, 133 kB) Verworpen
A8 L. van Dijk c.s. - Geen vrijstelling roeken in Omgevingsverordening (pdf, 128 kB) Verworpen
A9 L. van Dijk c.s. Rustgebieden voor ganzen en smienten in Omgevingsverordening (pdf, 159 kB) Verworpen
A10 L. van Dijk c.s. - Intrinsieke waarde van het dier in Omgevingsverordening (pdf, 151 kB) Verworpen
A11 L. van Dijk c.s. - Definitie Duurzaam beheer in Omgevingsverordening (pdf, 114 kB) Verworpen
A12 L. van Dijk c.s. - Onderbouwing effect preventieve middelen in Faunabeheerplan in Omgevingsverordening (pdf, 139 kB) Verworpen
A13 L. van Dijk c.s. - Geen jacht zonder noodzaak in in Omgevingsverordening (pdf, 197 kB) Verworpen
A14 L. van Dijk c.s. - Beschrijving maatregelen Faunabeheerplan bij negatieve beinvloeding wildstand jacht in Omgevingsverordening (pdf, 129 kB) Verworpen
A15 L.van Dijk c.s. - Integrale afweging kosten en baten maatregelen Faunabeheerplan in Omgevingsverordening (pdf, 130 kB) Verworpen
A16 Jansen c.s. - Beschermde status Antjeskolk in Omgevingsverordening (pdf, 145 kB) Ingetrokken
A17 Jansen c.s. - De huismus en de ringmus in Omgevingsverordening (pdf, 114 kB) Verworpen
A18 Jansen c.s. - Kleine rietgans en rotgans in Omgevingsverordening (pdf, 123 kB) Verworpen
A19 Broekhuijs - Milieu en volksgezondheid in Verordening kwaliteit vergunningverlening toezicht en handhaving (pdf, 110 kB) Verworpen