Fractieleden VVD

Gepubliceerd op 3 juni 2019

Postadres fractie:

Provincie Overijssel
t.a.v. Fractie VVD
Postbus 1461
8001 BL Zwolle

R.H. Courtz (Regien)

Regien Courtz VVD

Fractievoorzitter

E-mailadres: RH.Courtz@overijssel.nl
Telefoonnummer: 06 12 26 68 40

M.T. van Haaf (Monique)

Monique van Haaf VVD

E-mailadres: MT.v.Haaf@overijssel.nl
Telefoonnummer: 06 52 31 02 32

Y.M. Koolhaas - Giesberts (Yvonne)

Yvonne Koolhaas-Giesberts VVD

E-mailadres: YM.Koolhaas-Giesberts@overijssel.nl
Telefoonnummer: 06 24 63 80 62

D.J. Leferink (Dinand)

Dinand Leferink VVD

E-mailadres: DJ.Leferink@overijssel.nl
Telefoonnummer: 06 53 94 09 98

G.J. Brommer (Gert)

Gert Brommer VVD

E-mailadres: GJ.Brommer@overijssel.nl
Telefoonnummer: 06 13 04 69 59

A.H.M. Schukking (Lex)

Lex Schukking VVD

E-mailadres: AHM.Schukking@overijssel.nl
Telefoonnummer: 06 51 84 68 81