Fractieleden SP

Gepubliceerd op 28 maart 2019

Hieronder ziet u de contactgegevens van de Statenleden van de SP-fractie in Provinciale Staten van Overijssel. U kunt de website van de fractie raadplegen op http://www.overijssel.sp.nl.

Post aan de fractie kunt u sturen naar:

Provincie Overijssel
t.a.v. Fractie SP
Postbus 1461
8001 BL Zwolle

H. Broekhuijs (Harry)

Harry Broekhuijs SP

Fractievoorzitter

E-mailadres: H.Broekhuijs@overijssel.nl
Telefoonnummer: 06 43 22 62 39

H.J. Klein Bleumink - Hooiveld (Henriette)

Henriette Klein Bleumink-Hooiveld SP

E-mailadres: HJ.KleinBleumink-Hooiveld@overijssel.nl
Telefoonnummer: 06 43 18 30 60

S.K.D.S. Zandvliet (Simon)

Simon Zandvliet SP

E-mailadres: SKDS.Zandvliet@overijssel.nl
Telefoonnummer: 06 10 41 35 63