Fractieleden SGP

Gepubliceerd op 6 december 2018

Hieronder ziet u de contactgegevens van de Statenleden van de SGP-fractie in Provinciale Staten van Overijssel. U kunt de website van de fractie raadplegen op http://overijssel.sgp.nl/.

D. van Dijk (Dirk)

Portretfoto Dirk van Dijk

Fractievoorzitter/penningmeester

Telefoon: 038 385 45 82
E-mail: dvandijk@kliksafe.nl
Adres: Lier 18, 8281 MR Genemuiden

Nevenfuncties:

Beroep: Leraar Primair Onderwijs, Dr. Maarten Lutherschool Urk (bezoldigd)
Nevenfunctie(s):
Statenlid, Provincie Overijssel (bezoldigd)
Lid kerkenraad, HHG Genemuiden (onbezoldigd)

G.H. ten Bolscher (Gert Harm)

Portretfoto Gert Harm ten Bolscher

Telefoon: 06 22 92 87 80
E-mail: ghtenbolscher@solcon.nl
Adres: Speenkruid 25, 7463 EK Rijssen

Nevenfuncties:

Beroep: Algemeen directeur, Geas Energiewacht (bezoldigd)
Nevenfunctie(s):
Bestuurslid, Stichting Reformatorische Publicatie (onbezoldigd)
Kerkenraadslid, HHG Rijssen (onbezoldigd)
Lid Raad van Advies, SGP (onbezoldigd)