Fractieleden ChristenUnie

Gepubliceerd op 6 december 2018

J. Westert (Jan)

Portretfoto Jan Westert

Fractievoorzitter

Telefoon: 06 55 71 43 72
E-mail: jan@westert.nl
Adres: Waterhoen 12, 7731 LK Ommen

Nevenfuncties:

Beroep: Lid Provinciale Staten, fractievoorzitter ChristenUnie, Provincie Overijssel (bezoldigd)
Nevenfunctie(s):
Voorzitter Regiegroep fusie, Noorderbasis/VGPO (bezoldigd)
Voorzitter, St. Wooninitiatief Ommen (onbezoldigd)
Lid Raad van Toezicht, Theologische Universiteit Kampen (bezoldigd)
Voorzitter Raad van Toezicht, Zorggroep Manna (bezoldigd)
Lid bestuur geschillen bijzonder onderwijs, Stichting GCBO (onbezoldigd)
Voorzitter bestuur, CU-Ommen (onbezoldigd)

S. Stelpstra (Sybren)

Portretfoto Sybren Stelpstra

Telefoon: 06 21 85 70 03
E-mail: sybrenstelpstra@overijssel.christenunie.nl
Adres: Maatdijk 7, 7696 BE Brucht

Nevenfuncties:

Beroep: Lid Provinciale Staten Overijssel, Provinciale Staten Overijssel (bezoldigd)
Nevenfunctie(s):
Managing Partner, interMaction (bezoldigd)
Voorzitter, Stichting Christelijke Schuldpreventie (onbezoldigd)
Bestuurslid, de Stichting Fractie Ondersteuning ChristenUnie Overijssel (onbezoldigd)
Secretaris, bestuur van de Stichting Charity Hands (stichting op het gebied van ontwikkelingswerk) (onbezoldigd)
Lid deputaatsschap, Deputaten Administratieve Ondersteuning Synode Gkv. (onbezoldigd)

A.K. Hof (Arjan)

Portretfoto Arjan Hof

Telefoon: 06 46 80 01 20
E-mail: arjanhof@overijssel.christenunie.nl
Adres: Suze Groeneweglanden 23, 7542 NP Enschede

Nevenfuncties:

Beroep: Directeur/ eigenaar, Hof Schokker (bezoldigd)
Nevenfunctie(s):
Statenlid Provinciale Staten van Overijssel, Provincie Overijssel (bezoldigd)

H. Vedder (Dik)

Portretfoto Dik Vedder - ChristenUnie

Telefoon: 06 12 30 11 18
E-mail: dikvedder@hotmail.com
Adres: Seramstraat 30, 8022 NN Zwolle

Nevenfuncties:

Beroep: Directeur, Vedder Projectstoffering (bezoldigd)
Nevenfunctie(s):
geen