Fractieleden 50PLUS

Gepubliceerd op 6 december 2018

Hieronder ziet u de contactgegevens van de Statenleden van de 50PLUS-fractie in Provinciale Staten van Overijssel. U kunt de website van de fractie raadplegen op www.50plusoverijssel.nl.

F. Kerkhof (Fred)

Portretfoto Fred Kerkhof

Fractievoorzitter

Telefoon: 06 42 49 18 63
E-mail: fred.kerkhof@50pluspartij.nl
Adres: Oosterhoek 21, 8334 RD Tuk

Nevenfuncties:

Beroep: Statenlid / fractievoorzitter 50PLUS, PS (bezoldigd)
Nevenfunctie(s):
ACGZ (Algemeen Commandant Gezondheidszorg) GHOR Veiligheidsregio IJsselland Piketfunctie, GHOR (bezoldigd)
Voorzitter Rode Kruis afdeling Kop van Overijssel, RK (onbezoldigd)
Coördinator AED Tuk, Plaatselijk belang (onbezoldigd)