Perspectiefnota 2019

Gepubliceerd op 28 januari 2019

We naderen het eind van de huidige coalitieperiode. Dit is een goed moment om vooruit te kijken naar de uitdagingen voor 2019 en de volgende coalitieperiode. Daar willen wij fors op inzetten. Samen met het Rijk en onze regionale partners; de regio’s Twente, Zwolle en de Stedendriehoek. Voor de periode 2018-2022 reserveren wij € 210 miljoen om de ‘Kansen voor Overijssel’ te verwezenlijken. Hiermee laten wij aan Rijk en regio zien welke ambitie wij hebben om te werken aan een krachtige economie, een aantrekkelijke leefomgeving en goed bestuur.