Begroting Overijssel 2018

Gepubliceerd op 23 mei 2018

Toegankelijkheid en transparantie voor de inwoners van Overijssel: dat is een belangrijke doelstelling van de provincie Overijssel. En daar is de Begroting 2018, met een omvang van € 461 miljoen, een goed voorbeeld van.

Het overzichtelijke, toegankelijke, bedieningsvriendelijke en volledig digitale huishoudboekje.

Investeren in werk, leefbaarheid en een goed bestuur

Onze inspanningen en de inzet van in totaal € 461 miljoen euro, gaan het komende jaar naar de uitvoering van het afgesproken beleid. Onze eigentijdse aanpak en werkwijze wordt breed herkend en erkend. We constateren dat een aantal ontwikkelingen zich sneller en heviger voltrekt. Dat zijn het herstel van de economie, krimp in het landelijk gebied, zichtbare effecten van klimaatverandering en de impact van digitale technologie. In de Perspectiefnota 2018 hebben we voorstellen gedaan om hier door verkenningen en strategieontwikkelingen op in te spelen. Dit sluit aan bij de ambities die de gezamenlijke provincies hebben neergelegd in het aanbod Naar een duurzaam Nederland (pdf, 644kB) voor het nieuwe Kabinet.

In de Perspectiefnota 2018 hebben we voor het impulsprogramma duurzaamheid, het koersdocument voor het natuurbeleid, de integrale netwerkvisie, aanpak circulaire economie en aanpak investeren werklocaties aangekondigd. Voor zover dit nog niet in de begroting is opgenomen volgen hierover nog aparte voorstellen. In 2018 komen we ook met de uitwerking van de aangekondigde verkenningen en strategieën.

In 2017 verwachten we een nieuw kabinet. Naar verwachting zijn de belangrijke thema’s economie, energieklimaat, arbeidsmarkt, veiligheid en immigratie. Bij het schrijven van deze begroting was er nog geen regeerakkoord. Wij hebben daarmee dan ook geen rekening gehouden in deze begroting. In maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De samenwerking met het Rijk op basis van het nieuwe regeerakkoord en de samenwerking met de gemeenten op basis van de nieuwe besturen actualiseren we in 2018. Onze centrale thema’s blijven investeren in werk met een krachtige economie, leefbaarheid met een aantrekkelijke leefomgeving en goed bestuur.