Overijssel Werkt!

Gepubliceerd op 27 mei 2015

Overijssel Werkt!

Onder het motto ‘Overijssel Werkt!’ gaan de coalitiepartijen CDA, VVD, D66 en CU samen met de partijen in de Staten, de inwoners van Overijssel en de samenwerkingspartners voortvarend aan de slag. Werkgelegenheid, bereikbaarheid, duurzaamheid, ruimtelijke ontwikkeling, natuur en landbouw zijn de belangrijkste speerpunten.

Aan alle acht kerntaken van de provincie zijn duidelijke opgaves gesteld, waarvan de prestaties ook terug te vinden zijn in onze kerntakenbegroting 2015. De verdere uitwerking van deze opgaves uit "Overijssel Werkt!" vindt plaats in samenwerking met partners en inwoners van Overijssel. Dat resulteert uiteindelijk in de samenstelling van de nieuwe begroting 2016. Een gedeelte van de eerder vastgestelde 68 opgaven wordt op dit moment nog voortgezet en zal ook in de nieuwe begroting terug te vinden zijn.

Overijssel Werkt!

De hieronder gestelde 68 opgaven van Overijssel sluiten nog aan op de kerntakenbegroting 2015.

Duurzame ruimte

Overzicht kerntaak Duurzame Ruimte (opgaves 1 t/m 8)

Inrichting Landelijk gebied

Overzicht kerntaak Inrichting landelijk gebied (opgaves 15 t/m 19)

Regionale Bereikbaarheid

Overzicht kerntaak Regionale Bereikbaarheid (opgaves 20 t/m 36)

Regionale Economie

Overzicht kerntaak Regionale Economie (opgaves 37 t/m 43)

Culturele Infrastructuur

Overzicht kerntaak Culturele Infrastructuur (opgaves 44 t/m 46)

Openbaar Bestuur

Overzicht kerntaak Kwaliteit Openbaar Bestuur (opgaves 47 t/m 49)

Sociale Infrastructuur

Overzicht kerntaak Sociale infrastructuur (opgaves 50 t/m 56)

Milieu en Energie

Overzicht kerntaak Milieu & Energie (7 opgaves)

Gebiedsontwikkeling

Overzicht projecten Gebiedsontwikkeling (6 opgaves)