Intergemeentelijke Samenwerking

Gepubliceerd op 10 mei 2019

Waarom werken gemeenten samen?

Landelijke ontwikkelingen maken het voor gemeenten steeds belangrijker dat er intensief wordt samengewerkt. Denk daarbij aan onwikkelingen als decentralisaties van taken, aan bezuinigingen en demografische ontwikkelingen zoals krimp. Ook gemeenten in Overijssel zoeken onderling steeds vaker naar samenwerkingsvormen.

De kaartviewer laat zien:

  • de gemeente: aan welke samenwerkingsverbanden neemt een gemeente deel?
  • het samenwerkingsverband: welke gemeenten werken hierin samen?
  • de verbanden: welke zijn er tussen gemeenten?

Onderwerpen van samenwerking

De kaartviewer laat ook de onderwerpen van samenwerking zien. Vaak gaat het om (beleids)uitvoerende taken, bijvoorbeeld op het gebied van bedrijfsvoering, of afvalverwerking.

Ook wordt er veel samengewerkt op het sociaal domein. Overijssel kent drie regio’s: Regio Zwolle, Regio Twente en de Regio Stedendriehoek.

De kaartviewer geeft inzicht in de verschillende publieke en private samenwerkingsvormen. Ze hebben met elkaar gemeen dat betrokken partners hebben afgesproken voor langere tijd met elkaar te zullen samenwerken aan een bepaalde taak.

Contact

Hoe kunt u een aanvulling of wijziging melden? We hebben geprobeerd zo volledig mogelijk te zijn. Heeft u aanvullingen of wijzigingen, mail dan naar postbus@overijssel.nl